Vybudování a provoz DigiCentra Jihlava

V roce 2013 jsme vybudovali a od té doby provozujeme DigiCentrum v Jihlavě pro zpracování dokumentů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Monitorování procesu digitalizace zajišťuje vlastní aplikace ScanLog. Toto řešení eviduje veškeré operace s dokumentem od jeho přijetí, přes naskenování, rozpoznání údajů, jeho export, uložení do archívu až po případnou skartaci. Současně umožňuje vyhledat informace o všech operacích, které byly nad dokumentem provedeny. Rovněž poskytuje informace o všech osobách, které dokument zpracovávaly včetně časové náročnosti dílčích operací.

Aplikace ScanLog vyhovuje požadavkům GDPR.

Zavřít