Technologické centrum Ústeckého Kraje

V letech 2010 až 2014 jsme jako hlavní dodavatel realizovali projekt Technologického centra Ústeckého kraje, společně se svými subdodavateli CDL Systém a.s. a ICZ a.s. Cílem projektu bylo posílení infrastruktury Ústeckého kraje pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění interních i externích procesů, transparentnost výkonu a modernizace chodu veřejné správy.

Celý projekt probíhal v několika etapách. Nejprve jsme dodali HW a systémový SW pro výstavbu hlavního a záložního datového centra včetně Identity managementu, pak následovalo HW a SW vybavení pro digitalizaci a ukládání informací, včetně knižního a velkoplošného skeneru a konečně integrace nově pořízených i stávajících informačních systémů.

V současné době poskytujeme servisní podporu.

Zavřít