Digitalizace knižního fondu a dokumentů institucí Středočeského kraje

Cílem projektu Dodávka služby digitalizace knihovního fondu a dokumentů, na kterém jsme jako subdodavatel spolupracovali se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., bylo skenování a digitalizace knihovního fondu a dokumentů vztahujících se ke Středočeskému kraji

Digitalizace knihovního fondu probíhala od října 2013 do dubna 2014 v našem DigiCentru na knižních skenerech 4DigitalBooks (robotický DL-MINI-I, poloautomatický Scan2Page) a skeneru ColorTrac (Smart Lf).

Metadata a bibliografická data byla zpracována dle standardů Národní knihovny v aplikaci Scan4Book, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci se společností AiP Safe.

Skenování dokumentů probíhalo na dokumentových skenerech Kodak Alaris.

Digitalizovaný knihovní fond je k dispozici návštěvníkům Středočeské vědecké knihovny v Kladně prostřednictvím digitální knihovny Kramerius. Veškerá digitalizovaná data jsou uložena v krajské digitální jednotce Středočeského kraje.

Celkem jsme v rámci projektu zpracovali 1 081 168 stran.

Zavřít