• 18. 2. 2018

Dodávka hardware, software a servisní služby

Dokumentové skenery
Společnost scanservice a.s. je autorizovaným distributorem špičkových dokumentových skenerů Kodak (Kodak Alaris Inc.) na území České a Slovenské republiky. Společnost scanservice a.s. disponuje širokou sítí partnerů, přes které je možné skenery zakoupit. Nabídka společnosti scanservice a.s. obsahuje kompletní portfolio, od základních modelů (Kodak i1150 a Kodak i1190), přes desktopové skenery až po vysoce výkonné produkční skenery. Skenery Kodak používá společnost scanservice a.s. při realizaci vlastních digitalizačních projektů a vlastní zkušenosti umožňují vybrat zákazníkům přesně takový model skeneru, který splní jejich požadavky a je vhodný pro danou skladbu a objem dokumentů. Společnost scanservice a.s. je autorizovaným servisem pro skenery Kodak na území ČR a SR.

Skenovací software

Dodávané skenery obsahují základní skenovací aplikaci Kodak Capture Pro Limited Edition pro základní skenovací úlohy. V plné verzi lze software Kodak Capture Pro využít ke skenování složitějších úloh a další následnou práci s obrazem, včetně jeho inteligentní úpravy, OCR, indexace a podobně. Skenovat lze i jinými aplikacemi, prostřednictvím standardní ovladačů TWAIN, ISIS atd. Více o software Kodak Capture Pro

Knižní skenery
Společnost scanservice a.s. zastupuje švýcarského výrobce knižních skenerů, společnost 4DigitalBooks. Jedná se o vysoce kvalitní zařízení určená pro náročné zákazníky. Společnost scanservice a.s. disponuje vlastními vyškolenými techniky, kteří jsou schopni provádět technickou podporu a základní servis. Společnost scanservice a.s. zajišťuje také dodávky náhradních dílů od výrobce. V showroomu společnosti scanservice a.s. mají zákazníci možnost vidět skener DL mini v praxi a vyzkoušet si jej před vlastním nákupem. Více o knižní digitalizaci

Digitalizační software

Pro zpracování naskenovaných obrazů doporučuje společnost scanservice a.s. software Page Improver, specificky vyvinutý software právě pro skenování knižních svazků. Společně s vlastním softwarem Scan4Book je pak možné nabídnout kompletní řešení pro knižní digitalizaci. Více o software pro knižní digitalizaci

 

NABÍZENÉ PRODUKTY

 

DL mini

Automatický knižní skener s možností manuálního režimu skenování až do formátu 2xA3 s výstupním rozlišením až 600dpi. Dodává se ve dvou variantách dle typu použitých kamer a to buď jako DL mini I nebo DL mini C.

scanVpage

Poloautomatický knižní skener pro šetrné skenování díky „V“ tvaru rozevření předlohy je nejrychlejším skenerem ve své třídě (až 800 stran za hodinu) v rozlišení 300, 400, 600 nebo 800 dpi dle typu kamery do formátu 2x A3+, v provedení Jumbo umožňuje skenování až do formátu 2x A2+ a rozlišení do 600 dpi.

scanVpage
Kodak Capture Pro

KodakCapturePro_GoldPartnerLogo-300x185

 

Software Capture Pro je univerzální skenovací aplikace, která splňuje veškeré nároky na centralizované nebo distribuované skenování, ať už se jedná o servisní středisko, pojišťovnictví, finančnictví, zdravotnictví, dopravu, výrobu, vládní organizace či právní služby. Její zpracování umožňuje bezproblémové použití s jakýmkoliv skenerem Kodak a většinou modelů skenerů jiných výrobců. Software KODAK Capture Pro se velmi úspěšně osvědčil u desítek tisíc zákazníků.

Software Capture Pro umožňuje:

 • zpracování náročných zakázek pouhým stisknutím tlačítka
 • vytěžení, kontrolu kvality a indexaci hromadných dávek
 • zvýšení produktivity díky pokročilé schopnosti indexace a dvoukanálovému systému skenování
 • snížení nákladů za manuální vkládání dat/indexaci pomocí vyhledávání v databázi, která umožňuje validaci nebo vyvolání určitého pole
 • využití detekce znaku ke zpracování jednoduchých dotazníků a dalších formulářů se zaškrtávacími políčky
 • zkvalitnění integrity dat díky dvojité indexaci vložených dat
 • úsporu času a nákladů při kontrole obrazu prostřednictvím inteligentní kontroly kvality
 • výstup do mnoha jiných systémů
 • okamžité zprovoznění díky začleněné start-up asistenci a zajištění bezpečnosti softwaru

Rychle a jednoduše převádějte dávky papírových dokumentů na vysoce kvalitní obrazové soubory. Vytěžujte a indexujte klíčová data a automaticky je doručujte do databází, aplikací a spolupracovníkům. Díky rozsáhlé integraci je možné zasílat podrobnější informace do ECM systémů a do Microsoft SharePoint a zefektivnit tak pracovní postupy a procesy. Ať už se jedná o jeden počítač nebo velkoobjemové operace, software KODAK Capture Pro se plně přizpůsobí vašim potřebám.

Více informací

Ke stažení:

 


eFLOW
Univerzální platforma pro snímání dokumentů a jejich transformaci na hodnotná a využitelná data

b6891840f2c12836d3bad5f9c476a64d_194_147_nw

 

eFLOW ™ společnosti Top Image Systems nabízí ucelený pohled na podnikové procesy založené na dokumentech a poskytuje jednotnou a velmi robustní platformu pro jejich inteligentní zpracování. Integrovaná a modulární architektura eFLOW je flexibilní a schopná reagovat na měnící se potřeby uživatele. To je také důvod, proč eFLOW mění pohled na trh ECM (Enterprise Content Management) a DMS (Document Management System) řešení.

eFLOW je komplexní řešení pro sběr informací z různých zdrojů (papír, e-mail, datová schránka, mobilní telefon), jejich následné zpracování (třídění, indexace, validace) až po předání do ERP, CRM a dalších systémů. Disponuje konektory do všech významných systémů – ať už se jedná o SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, JD Edwards a jiné. Díky použitým technologiím (.NET) je možné vyvinout konektor do libovolného dalšího systému.

eFLOW umí zpracovat:

 • jakékoli běžné nestrukturované dokumenty (např. došlou poštu)
 • dokumenty, u nichž víme, jaká data vytěžovat, ale nevíme, na kterém místě se v dokumentu nacházejí (např. faktury, platební příkazy, dodací listy atd…)
 • strukturované dokumenty (např. formuláře, dotazníky, žádosti)
Řešení postavená na platformě eFLOW:

eFLOW Digital Mailroom (DMR) – Správa mnoha typů komunikačních kanálů je pro všechny organizace složitý, časově náročný a nákladný úkol. Dopisy zákazníků, faktury, objednávky, životopisy, smlouvy a další dokumenty přicházejí do podniku e-mailem, datovou schránkou, poštou (listinné dokumenty, dopisy) nebo prostřednictvím webu…  DMR nabízí automatizované řešení pro jejich vstup, třídění, klasifikaci (zda se jedná například o fakturu, žádost o změnu adresu, formulář pro založení nového zákazníka atp.) a následné předání do vybraného systému pro další zpracování konkrétní agendy.

eFLOW Invoice – Řešení, které automatizuje vytěžování dat z příchozích faktur, usnadňuje jejich validaci oproti objednávkám, dodacím listům či jiným master datům, umožňuje zavést schvalovací workflow a následně předává data do účetního systému.

eFLOW Invoice for SAP – Řešení, které bylo vyvinuto na základě rozsáhlých zkušeností s nasazováním mohutných systémů na zpracování finančních dokumentů v komplexním prostředí SAP. Jedná se o integrované řešení pro automatické parkování, schvalování a účtování faktur a jakýchkoli jiných dokumentů v rámci SAP.

eFLOW Forms – Systém, který poskytuje  efektivní automatizovaný sběr dat z tištěných i ručně vyplňovaných formulářů. Informace extrahuje, ověřuje jejich správnost a  platnost a posílá je do příslušných podnikových informačních systémů.

eFLOW Mobile Capture – speciální aplikace pro „skenování“ prostřednictvím mobilních telefonů zajistí kvalitní obraz použitelný pro další zpracování a vytěžení údajů v terénu.

Více informací

 


Abbyy

logo Abbyy

 

ABBYY je přední poskytovatel softwaru na konverzi dokumentů, vytěžování dat a jazykového softwaru. Klíčové oblasti výzkumu a vývoje společnosti ABBYY zahrnují technologie rozpoznávání a aplikované lingvistiky.

Technologie a produkty rozpoznávání ABBYY pomáhají uživatelům efektivně spravovat rostoucí množství informací. Výkonné nástroje ABBYY podporují automatické získávání dat, jejich zpracování a následné ukládání hodnotných informací. Rozpoznávání a vytěžování dat nejen šetří čas a námahu běžně vynakládanou na přístup k datům, ale také představují nové možnosti získávání informací novými a efektivnějšími způsoby.

Společnost scanservice spolupracuje se společností ABBYY již od roku 2007 a má certifikované pracovníky na produkty FlexiCapture a FlexiCapture for Invoices. V roce 2014 jsme zakoupili FineReader Engine SDK a  FlexiCapture Engine SDK, jejichž výkonné nástroje integrujeme do vlastních řešení Scan4Book a ScanIndex.

Pomůžeme s výběrem vhodného řešení a licence a rovněž zajistíme implementaci do vaší infrastruktury pro rozpoznávání polostrukturovaných dokumentů. Produkty společnosti ABBYY jsou jednoduché na obsluhu a poskytují rychlou návratnost vynaložených investic.

Produkty ABBYY usnadňují získávání informací z těchto typů dokumentů:

 • Formulářů, které obsahují ručně vyplněné údaje
 • Faktur, které je potřeba jednoduchým způsobem zadat do účetních softwarů
 • Knih, časopisů nebo jiných dokumentů, které je potřeba převést do Wordu či Excelu
 • Papírových tištěných dokumentů, které je potřeba naskenovat a následně vyhledávat nebo kopírovat části textů
 • a dalších dokumentů firemní agendy, které obsahují hodnotné informace

 


ScanIndex

7ff829ea29364ffbdad3d6f99e5bc2d2_194_147_nw

 

ScanIndex je vlastním produktem společnosti scanservice a.s. a slouží k efektivní indexaci dokumentů nebo k opravě automaticky rozpoznaných (vytěžených) údajů pomocí OCR/ICR.

Systém přijímá dávky od skenovacího SW a přiděluje je uživatelům v jednotlivých úlohách. Množina indexů (metadat o dokumentu nebo vytěžených dat), jejich formát a validační funkce jsou konfigurovatelné pro každou úlohu a typ dokumentu samostatně. Indexaci lze dále rozdělit do jednotlivých front. Dávky se uživatelům přidělují na základě jejích znalostních tříd nebo priorit. Znalostní třídy mohou být například jejich jazykové schopnosti. Priority se nastavují automaticky dle definovaných pravidel pro každou úlohu nebo manuálně pomocí řídícího modulu.

Hlavní předností tohoto řešení je efektivní rozmístění ovládacích prvků a rozdělení indexace podle úrovní:

 1. a) Indexace dávky
 2. b) Indexace složky
 3. c) Indexace dokumentu
 4. d) Indexace stránky

Řešení ScanIndex je přímo propojitelné s dalšími produkty společnosti scanservice a.s. jako je ScanLog a ScanBus.

 


ScanLog

e9fb7fc6c942e8c78062bb52eed52f1c_194_147_nw

 

Monitorování zpracování elektronických a papírových dokumentů.

ScanLog je modulární systém určený k monitorování stavu dokumentů při digitalizaci – od přijetí dokumentu přes jeho naskenování, rozpoznání údajů, export dat, uložení dokumentu do archivu až po skartaci. Systém umožňuje vyhledat informace o všech operacích, které se s dokumentem provedly, i o osobách, které dokument zpracovávaly nebo o délce jednotlivých operací.

Kromě výše uvedených funkcí disponuje ScanLog ještě rozšiřujícími moduly pro:

 • evidenci elektronických informací k dokumentu
 • zobrazení elektronického dokumentu
 • zápůjčky a žádosti o přeskenování
 • zpracování průvodek nebo inventarizačních záznamů před přijetím dokumentu

Použitím těchto modulů je možné ze systému ScanLog vybudovat i jednoduchý DMS systém.

Naše společnost využívá tento produkt k monitorování zpracování dokumentů při outsourcingových zakázkách s cílem umožnit klientovi kontrolu, v jakém stavu se zpracování jeho dokumentů aktuálně nachází.

Řešení ScanLog lze přímo propojit s dalšími produkty společnosti scanservice a.s. jako je ScanIndex a ScanBus.

 


Scan4Book

322f1d2b0e9310fd983e5a9abd1070f4_194_147_nw

 

Je softwarové řešení vyvinuté společností scanservice a.s. ve spolupráci se společností AiP Safe s.r.o.

Systém S4B je používán od roku 2012

 • společností scanservice a.s. jak pro realizaci velkých zakázek typu integrované operační programy, tak pro menší projekty jako například VISK7
 • u zákazníků, kde je součástí dodávek technologických celků

Základní charakteristiky systému S4B jsou:

 • napojení na správu uživatelských účtů organizace (Active directory) pro ověření přístupových práv
 • informace jsou ve S4B uschovány stejně jako v běžném DMS, jsou tedy snadno dostupné a lze konfigurovat vlastní pohledy a sestavy
 • přidělení rolí (Správce, Přípravář, Skenerista, pracovník DTP, pracovník paginace / Biblio)
 • zakládání zakázek:
  • ručně (pro specifická zadání nebo malé počty svazků)
  • hromadně s respektováním nastavení zpracování zadaným zákazníkem (přednastavena volba jazyka pro rozpoznání OCR, rozlišení, zapínání a vypínání rámečkování, finalizace do struktury PSP nebo ZIP –PSP
 • počet obrazů až 2000 v jedné zakázce, lze tedy digitalizovat jedním průchodem většinu svazků
 • plně vybavený metadatový editor (MDE), jehož vývoj sleduje změny standardů, které jsou implementovány v aktualizačních cyklech
 • jednoduchá statistika zakázek, zejména počtu zpracovaných stran ve zvoleném období
 • exporty vybraných parametrů zakázek do PDF nebo xls formátu
 • načítání zdrojů bibliografických dat

Dvě úrovně validace:

 • zákaznická (zákazník požaduje doplnění původně nepovinných údajů)
 • systémová – validace validátorem Národní knihovny

Systém podporuje tvorbu vnitřních částí, lze jej tedy využít pro zapisování názvů článků či popis obrázků.

Scan4Book je variabilní systém, který je možné upravit přesně podle požadavků zákazníka.

 


ScanCollector

 

Pro automatizovaný příjem elektronických dokumentů zaslaných formou e-mailu naše společnost vyvinula softwarový produkt ScanCollector, který zajišťuje automatické stáhnutí zpráv, jejich roztřídění dle validity a následně převedení do jednotného formátu (ScanXml a TIFF) včetně distribuce do definovaných úložišť.

 


Page Improver

78631a8a37924fcb1c6c33423101aa71_194_147_nw

 

Je software pro automatické zpracování snímků naskenovaných stran a důležitý nástroj při digitalizaci knih a svázaných dokumentů. Je ideálním doplňkem k jakémukoli knižnímu skeneru.

Page Improver vykonává sadu typických úprav nevyhnutelných pro přípravu stran na OCR a publikování on-line. Podstatně redukuje zásahy operátora do zpracování obrazů a výrazně zvyšuje kapacitu produkce.

Naskenované obrazy obvykle obsahují nežádoucí efekty, jako například:

 • tmavý okraj okolo strany
 • viditelný pás na vázání stran
 • stíny na zakřivení stran v blízkosti vázání
 • zešikmený text (text není horizontální, obvykle z důvodu natočení strany)
 • prosvitání (tisk prosvitající ze zadní strany listu)
 • tmavé pozadí strany

Page Improver tyto efekty odstraňuje a zlepšuje tak vzhled a čitelnost dokumentu. Zpracovávání je optimalizované na rychlost bez dopadu na kvalitu.

 


IBM® Datacap

IBM Datacap Partner

 

Produkt IBM® Datacap pomáhá zefektivnit skenování, rozpoznávání a klasifikaci obchodních dokumentů a získávání důležitých informací z nich. IBM® Datacap podporuje vícekanálové zpracování papírových dokumentů s možností využití skenerů, mobilních zařízení, multifunkčních zařízení nebo faxu. Systém využívá technologií zpracování přirozeného jazyka, textové analýzy a technologie pro postupné učení k automatickému rozpoznání, klasifikaci a extrakci obsahu z polostrukturovaných nebo nestrukturovaných dokumentů. Software může přinést snížit nákladů, poskytnout smysluplné informace a podpořit rychlejší procesy nad naskenovanými dokumenty.

Klíčové vlastnosti:

 • Zvýšená možnost mobility
 • Kognitivní zachycení
 • Vícekanálové zachycení
 • Integrace s jinými řešeními ECM
 • Možnost využití pro cloudová řešení
 • Ochrana dat pomocí správy obsahu založeného na rolích uživatele
Software servis a podpora

Vzhledem k tomu, že v oblasti IT probíhá prudký vývoj, je velmi důležitým faktorem bezproblémového provozu softwarových aplikací otázka jejich vývoje a upgradů. Přitom může jít o zlepšování funkčnosti aplikace, ale také o rozšíření diktované vznikem nových operačních systémů, stejně jako o další změny. Proto společnost scanservice a.s. u všech podporovaných softwarových produktů zajišťuje v rámci softwarového servisu také odpovídající aktualizace softwarových aplikací. V případě potřeby řeší požadavky zákazníka pracovníci společnosti scanservice a.s. ve spolupráci s programátory výrobce dané softwarové aplikace. To je umožněno autorizací pracovníků společnosti scanservice a.s. pro konkrétní SW produkty a také v neposlední řadě tím, že tato spolupráce je dlouhodobá a řada řešení i námětů programátorů společnosti scanservice a.s. byla začleněna do produkčního softwaru při jeho vývoji. Provozní důvody vedou často k potřebě doplnit instalovaný a provozovaný software o další funkce, vlastnosti, rozšířit oblast jeho použitelnosti apod. Je samozřejmé, že společnost scanservice a.s. poskytuje plnou podporu i v těchto případech – od zpracování případové studie nebo technického projektu až po kompletní vývoj softwarové aplikace na zakázku.

NÁVRH SYSTÉMU

Společnost scanservice a.s. navrhne optimální softwarové řešení pro konkrétní podmínky každého zákazníka. Společnost scanservice a.s. vybere a doporučí nejvhodnější software, pracovní postupy, nastavení software a navrhne případná doplnění a úpravy programů tak, aby výsledné řešení nejen vyhovovalo aktuálním potřebám zákazníka, ale také umožňovalo další vývoj v budoucnosti.

Instalace softwaru

Instalace a základní nastavení parametrů patří mezi samozřejmé činnosti, které pracovníci softwarové podpory společnosti scanservice a.s. provádějí a kterým věnují velkou pozornost. Zejména v oblasti digitalizace patří správná instalace mezi základní podmínky úspěšného fungování celého systému, tím více, že jde často o zajištění správné součinnosti hardwarových a softwarových komponentů. Pouze komplexní odzkoušení systému může zabezpečit jeho dlouhodobou bezproblémovou funkčnost.

Programátorské služby

Náš tým zkušených programátorů je zárukou kvalitní podpory všech aplikací v naší nabídce. Kromě speciálních modulů a programů, umožňujících integrovat digitalizační aplikace s informačními systémy a infrastrukturou zákazníka vyvinuli naši programátoři řadu vlastních aplikací, které nacházejí uplatnění při skenování, vyhledávání v obrazových archivech a podobně.

Školení

Po provedení instalace jsou pracovníci uživatele vyškoleni pro práci a jednotlivé úkony s instalovanými aplikacemi. Rozsah a zaměření školení jsou předem projednány se zákazníkem, odpovídají konkrétním potřebám zákazníka a berou v úvahu odbornost konkrétních pracovníků, kteří budou jednotlivé provozní činnosti zabezpečovat.

Jedná se zejména o:

 • školení správce systému
 • školení administrátora IT a aplikačního SW
 • školení operátorů (skenování, indexace, popřípadě další činnosti)
 • školení uživatelů aplikačního SW
SW PODPORA A ÚDRŽBA

Software dodaný výrobcem včetně podpory:

Společnost scanservice a.s. poskytuje SW podporu a údržbu jménem výrobce, zejména pro:

 • opravné patche
 • update
 • upgrade

Pro veškerý software dodaný společností scanservice a.s. poskytuje společnost SW podporu, která zahrnuje podporu ve formě konzultací prostřednictvím telefonu, faxu nebo e-mailu:

 • řešení závad
 • zálohování funkčních úloh
 • konzultace při tvorbě nových úloh a nastavení systému
 • rozvoj systému
Kompletní záruční a pozáruční servis skenerů

V současném náročném IT prostředí je prvořadým úkolem společnosti scanservice a.s. zajistit kvalitní a spolehlivé servisní zabezpečení instalovaných zařízení. Společnost scanservice a.s. je autorizovaným a certifikovaným servisním centrem pro dokumentové skenery různých značek pro Českou a Slovenskou republiku. Tato autorizace znamená především povinnost dodržovat velmi přísná pravidla výrobců dokumentových skenerů týkající se reakčních časů na vyžádání servisního zásahu, množství servisních techniků na počet instalovaných zařízení a hloubku jejich vyškolení, ale i množství náhradních dílů a spotřebního materiálu pro instalovaná zařízení. O veškerých servisních zásazích vede společnost scanservice a.s. podrobné záznamy, které jsou v případě, že o to zákazník požádá, předkládány k nahlédnutí. V březnu 2014 předala společnost DICOM veškeré On-site PlusPac servisní smlouvy v České a Slovenské republice společnosti scanservice a.s. On-site servisní podporu pro skenery nově zakoupené od společnosti DICOM bude nadále také poskytovat společnost scanservice a.s.

Ostatní skenery (velkoformátové, foto a mikrofišové skenery)

Ať už se jedná o velkoformátové dokumenty, fotografie nebo mikrofiše, společnost scanservice a.s. nabízí řešení, která vyhoví vašim požadavkům. Zkušení operátoři a špičková zařízení jsou zárukou, že váš projekt splní vaše očekávání.

Kompletní dodávky

V rámci kompletní dodávky řešení dodává společnost scanservice a.s. zákazníkům kromě celého portfolia dokumentových skenerů Kodak a knižních skenerů 4DigitalBooks také špičkové velkoformátové skenery Contex a mikrofišové skenery Imagelink. Potřebujete-li více informací, neváhejte a kontaktujte nás.

Kvalita je naší prioritou

Každý projekt začíná pečlivým plánováním, aby společnost scanservice a.s. zjistila specifické požadavky každého jednotlivého projektu a udržela tak vysoký stupeň přesnosti v celém projektu. Dokonce i ty nejnáročnější originály nejsou pro zkušený personál společnosti scanservice a.s. překážkou.

Společnost scanservice a.s. je dodavatelem komplexních technologií pro digitalizaci dokumentů, knih a jiných speciálních formátů a nabízí široké spektrum hardwarových a softwarových produktů včetně zabezpečení následné udržitelnosti projektu.

Pracovníci společnosti scanservice a.s. mohou využívat dlouholetých zkušeností z digitalizačních projektů. Na základě analýzy společnost scanservice a.s. vybere optimální řešení pro konkrétní případ, nastaví procesy, zajistí potřebný hardware a software, provede kompletní instalaci, případně napojení na software třetích stran, zaškolí obsluhu a v neposlední řadě bude do budoucna poskytovat odborný servis a rozvoj řešení v dohodnutých parametrech (SLA).

Zavřít
Porovnat