Digitalizace personálních složek

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými téměř 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví.

Hlavním cílem projektu realizovaného v roce 2016 byl převod personálních složek do digitální podoby, vytěžení definovaných metadat a vytvoření importních dávek ve stanovených strukturách pro import do databázového systému zákazníka.

Vzhledem k charakteru dokumentace bylo nutné zajistit co nejpřísnější bezpečnostní opatření při transportu z 8 lokalit po celé ČR. Při zpracování dokumentace byla dodržována všechna pravidla bezpečnosti vytěžování osobních údajů dle požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ISO 27001.

Skenování probíhalo na skenerech Kodak Alaris i750 a i4200 s plochým ložem velikosti A3, se skenovací aplikací Kodak Capture Pro. Pro indexaci jsme použili vlastní aplikaci ScanIndex.

Během projektu jsme zpracovali 450 tisíc stran.

Zavřít