ScanLog patří do skupiny našich vlastních řešení. To jsou aplikace, kterými naši vývojáři přispívají k efektivnějšímu, rychlejšímu a bezpečnějšímu zpracování dokumentů.

ScanLog je modulární aplikace pro monitorování stavu dokumentů během digitalizace – od přijetí dokumentu přes jeho naskenování, rozpoznání údajů, export dat, uložení do archivu až po skartaci.

ScanLog vám umožní vyhledat informace o všech krocích, kterými dokument prošel, o osobách, které dokument zpracovávaly, nebo o délce jednotlivých operací.

Aplikaci ScanLog používáme k monitorování dokumentů při outsourcingových zakázkách a vy tak získáte přehled o aktuálním stavu zpracování vašich dokumentů a lze ji přímo propojit s aplikacemi  ScanCore a ScanCollector.

Klíčové výhody
 • Auditovatelnost procesu zpracování
 • Monitoring výkonnosti operátorů u interní digitalizace
 • Sledování SLA u digitalizace formou služby
 • Evidence zápůjček dokumentu
 • Splňuje požadavky GDPR pro zpracování osobních údajů
ScanLog zajišťuje:
 • Registraci a evidenci papírového dokumentu na základě ID dokumentu
 • Evidenci digitalizační dávky, do které dokument patří
 • Evidenci archivačního boxu, ve kterém se dokument nachází, jeho stavu a umístění
 • Evidenci vzniku elektronického dokumentu a jeho uložení
 • Evidenci procesů, kterými daný dokument prošel
 • Evidenci uživatelů, kteří prováděli jednotlivé procesy s dokumenty
 • Evidenci časových údajů, které se váží k jednotlivým procesům
Zavřít