ScanBus je systém pro řízení procesu digitalizace dokumentů.

Umožňuje tvořit custom moduly s custom funkcionalitou dle požadavků zakázky. Pracuje v režimu služby a automaticky provádí požadované funkcionality tak, aby byl eliminován manuální zásah člověkem. Nejběžnějšími operacemi jsou různé převody formátů, komunikace s databázemi, napojení na API produktů třetích stran a další.

Takto postavený produkt vytváří prostor pro svobodnější vývoj a umožňuje lépe pokrýt požadavky zákazníka na funkcionalitu či chování třeba vůči pravidlům bezpečnosti. ScanBus může pracovat jako desktopový program, anebo služba. Je jednoduše propojitelný s naší monitorovací aplikací ScanLog.

ScanBus je vyvinut pro platformu Microsoft Windows jak pro server, tak pro desktop

Hlavní přínosy

  • Automatizace rutinně vykonávaných operací, které nepotřebují lidský zásah
  • Modulární koncepce umožňující “skládat” efektivně nové workflow
  • Možnost jednoduché implementace custom funkcionalit

Pro koho je ScanBus určen?

Pro všechny společnosti, které digitalizují dokumenty a chtějí tento proces automatizovaně řídit.

Zavřít