Implementace řešení na digitalizaci pojistných smluv

V roce 2019 jsme pro společnost Rixo a.s., začali připravovat optimalizaci a zefektivnění procesu digitalizace formulářů u zákazníka. Cílem realizace celého projektu je zkrácení doby zpracování formuláře a poskytnutí podpory operátorům při komunikaci se zákazníkem.

Prvním krokem bylo nastavení workflow zpracování na platformě OCR systému IBM Datacap Insight. Dále třídění vstupních dokumentů, implementace vytěžovacího enginu pro vybrané formuláře, manuální verifikace údajů a další operace s dokumenty včetně vytvoření exportních souborů.

Odhadovaný cílový počet zpracovávaných dokumentů je až 2 mil. vytěžovaných stran ročně.

Zavřít