Naplňte regulační požadavky a vyhněte se odpovědnosti
a sankcím

Složité vzájemné vztahy mezi právními předpisy představují pro společnosti v dnešní globalizované a stále více propojené ekonomice, kde finanční vztahy překračují státní hranice, stále větší výzvu. To je důvod, proč v dnešní ekonomice jsou to kodexy chování, dodržování regulačních požadavků a znalosti o současných embargách a ekonomických sankcích, které pomáhají zajistit pokračující růst a úspěch společnosti. Spolehlivý compliance systém (soulad s normami a předpisy) se stal nezbytnou součástí zdravého fungování každé společnosti, protože i vy můžete být odpovědni za profesní pochybení svých obchodních partnerů. Stále více společností navíc odmítá obchodovat s organizacemi, které nemají fungující compliance systém.

Řešení Serrala Risk & Compliance vás tedy chrání nejen před riziky odpovědnosti, pokutami a platbami odškodného, ale také před poškozením reputace. Rovněž zajišťuje, že vaši obchodní partneři vám budou stále důvěřovat.

Zavřít