Johnson & Johnson

Skenování a vytěžování faktur

Již od roku 2006 poskytujeme pro  mezinárodní globální finanční centrum Praha Johnson & Johnson Global Business Services s.r.o. (JNJ GBS)  formou  Business Process Outsourcing (BPO) služby digitalizace finančních dokumentů. Digitalizační proces začíná buď příjmem originálních dokumentů v listinné podobě, které jsou roztříděny, opatřeny čárovými kódy a naskenovány, anebo příjmem dokumentů v elektronické podobě. Digitalizace pokračuje v OCR systému IBM Datacap automatizovaným vytěžováním dat a pro dosažení vysoké přesnosti i následnou manuální validací. Získaná data jsou vyexportována v požadovaném formátu a struktuře přímo do systému SAP JNJ GBS. V současné době je zpracováváno cca 600 tis. dokumentů ročně ve více než 20 jazycích z 35 zemí (evropské státy, USA, Turecko, Jihoafrická republica, Saudská Arábie a další).

Bauer Media v.o.s.

Digitalizace časopiseckého archivu

Společnost scanservice a.s. byla vybrána společností BAUER MEDIA v.o.s. ( předchůdce současného Týdeníku Televize) pro projekt „Digitalizace časopiseckého archivu“. Cílem tohoto projektu bylo převést archiv papírových fotografií, časopiseckých obálek a diapozitivních i negativních fotomateriálů do digitální podoby.  Vlastní proces digitalizace probíhal od října 2013 do prosince 2014 v prostorách scanservice. Bylo zpracováno téměř 340 000 kusů různých typů obrazových předloh (fotografií, diapozitivů, negativů) a papírových dokumentů (programů, pozvánek, pohlednic, obálek časopisů a fotografií z vývěsek kin).

Český statistický úřad

SLDB 2011 – SČÍTÁNÍ LIDU, BYTŮ A DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE

V roce 2011 jsme se jako jeden z hlavních subdodavatelů společnosti Hewlett-Packard podíleli na zpracování dat sčítání lidu, domů a bytů, které se v České republice uskutečnilo. Naše služby zahrnovaly přípravu dat, skenování formulářů, vytěžování dat, jejich validaci a vytvoření výstupních souborů předávaných k dalšímu zpracování.

Česká advokátní komora

Zpracování výsledků hlasování do orgánů České advokátní komory

Jako subdodavatel společnosti Konica Minolta jsme se zúčastnili projektu „Zpracování výsledků hlasování do orgánů České advokátní komory“, jehož předmětem bylo zpracování cca 10 tis. hlasovacích lístků odevzdaných při volbě na 7. sněmu České advokátní komory v září 2017. Klíčovým faktorem, který jsme úspěšně splnili, byla celková doba realizace projektu v maximální délce 4 hodin od převzetí uren.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS)

Implementace řešení pro projekt Centrální evidence pošty

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS), je renomovanou společností, která poskytuje stavební spoření a hypoteční úvěry.  Společnost scanservice a.s. již v minulosti spolupracovala s Českou spořitelnou na realizaci projektu Digitalizace archivu smluv korporátního bankovnictví a na projektu Digitalizace archivu obchodních případů formou outsourcingu. Společnost scanservice a.s. nabízí efektivní OCR/ICR/OMR řešení v systémech eFlow Integra a eFlow Freedom izraelské společnosti Top Image Systems.

KDJ Vysočina

Dodávka knižního skeneru pro KDJ kraje Vysočina

Na začátku roku 2012 jsme se podíleli na dodávce pro veřejnou zakázku Kraje Vysočina „Digitalizace a ukládání“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07161, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Pro část zakázky Pořízení Krajské digitalizační jednotky (KDJ) byl dodán velkokapacitní knižní robotický skener DL-mini-c, skenovací software HMI a software Page Improver pro zpracování a úpravu obrazu od švýcarského výrobce 4DigitalBooks. V současné době poskytujeme supportní podporu pro HW i SW komponenty.

Slovenská pošta

Implementace řešení pro zpracování platebních dokladů

V roce 2001 jsme na Slovenské poště implementovali softwarové řešení koncipované na platformě OCR systému a našich interních aplikací pro automatizované zpracování platebních dokladů.  Projekt zahrnoval i dodání skenovacího pracoviště od výrobce Kodak Alaris. Od zahájení produkčního provozu do současné doby poskytujeme supportní služby v oblasti SW řešení i servisu skenerů.

Petice

Zpracování petičních archů pro volbu prezidenta ČR v roce 2013 a 2017

Jako subdodavatel společnosti Hewlett Packard jsme zajišťovali zpracování petičních archů pro volbu prezidenta České republiky v letech 2013 a 2017. Oba projekty podléhaly přísným bezpečnostním požadavkům a jejich příprava a zejména vlastní realizace byly časově omezeny.

Karlovy Vary

Digitalizace stavebního archivu MMKV

Magistrát města Karlovy Vary realizoval od srpna 2012 do září 2013 projekt „Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07390, který byl financován v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Cílem projektu bylo nejen zpřístupnění archivu širší veřejnosti elektronickou cestou  a usnadnění získávání podkladů pro stavební řízení, ale i dodání podkladů pro zápis historické části města Karlovy Vary do seznamu památek UNESCO.

Moravskoslezský kraj

Digitalizace knižního fondu paměťových institucí Moravskoslezského kraje

V roce 2012 jsme se v roli subdodavatele podíleli na  digitalizaci historického knižního fondu paměťových institucí Moravskoslezského kraje. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu v rámci projektu „e-Government Moravskoslezského kraje“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383.

Ústecký Kraj

Technologické centrum Ústeckého Kraje

Ústecký kraj od 23. 4. 2010 – 31. 7. 2014 realizoval projekt „Rozvoj služeb e-Governmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07230, který byl financován v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Technologického centra, které posílilo infrastrukturu Ústeckého kraje pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění interních a externích procesů, transparentnost a modernizaci chodu veřejné správy. Projekt se skládal ze dvou větších celků, a to z Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a samotného Technologického centra Ústeckého kraje (TCÚK). V současné době tomuto řešení poskytujeme supportní podporu

Středočeský kraj

Digitalizace knižního fondu a dokumentů institucí Středočeského kraje

Na základě veřejné soutěže byla jako dodavatel vybrána Krajským úřadem Středočeského kraje ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., spolu se svým subdodavatelem, společností scanservice. Cílem tohoto projektu bylo provedení digitaizace historického knižního fondu a dokumentů krajských institucí Středočeského kraje. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Středočeském kraji“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07144.

Veřejné informační služby knihoven (VISK)

Digitalizace knižního fondu

Společnost scanservice a.s. se v letech 2013 až 2016 podílela na digitalizaci knižního fondu (periodik a monografií, včetně velkoplošných vložených vojenských nákresů a různých typů obrazových příloh) v rámci národního programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) Ministerstva Kultury ČR, konkrétně podprogramu č. 7 (VISK) 7 – Národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius. Základním cílem programu VISK 7 – Kramerius je, v souladu s koncepcí rozvoje knihoven v České republice, ochrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů z knižního fondu tištěného na kyselý papír, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče.  Špatný stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

Středočeský kraj

Digitalizace knižního fondu a dokumentů institucí Středočeského kraje

Na základě veřejné soutěže byla jako dodavatel vybrána Krajským úřadem Středočeského kraje ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., spolu se svým subdodavatelem, společností scanservice. Cílem tohoto projektu bylo provedení digitaizace historického knižního fondu a dokumentů krajských institucí Středočeského kraje. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Středočeském kraji“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07144.

Židovské muzeum v Praze

Digitalizace archivu Židovského muzea v Praze

Židovské muzeum v Praze spravuje knihovní a archivní fond týkající se judaismu, Židů a jejich historie v Čechách a na Moravě. Archiv jsme digitalizovali v roce 2010. Obsahoval papírové dokumenty, negativy, fotografie a vzhledem k jejich vysoké historické hodnotě bylo nutné zajistit maximálně pečlivou a ohleduplnou manipulaci.

Fond národního majetku Slovenské republiky

Digitalizace privatizačních projektů „Fondu národního majetku Slovenské republiky“ (FNM SR).

V letech 2013-2014 jsme vybudovali datové centrum, ve kterém jsme digitalizovali více než 2000 privatizačních projektů Fondu národního majetku Slovenské republiky uložených v archivech FNM SR, součástí projektu bylo i dodání DMS pro uložení a vyhledávání dokumentů.  V letech 2016-2019 jsme rozšiřovali funkcionalitu tohoto řešení.

Wüstenrot

Implementace řešení pro digitalizaci příchozích dokumentů

Se společností Wüstenrot spolupracujeme už od roku 2011, kdy jsme zavedli do produkčního provozu řešení pro digitalizaci cca 50 typů příchozích dokumentů. Původní řešení bylo postupně upgradováno a rozšiřováno o vytěžování dalších typů dokumentů i mobilní aplikace. V současné době zajišťujeme support a další rozvoj tohoto řešení.

Český Slavík Mattoni

Zpracování hlasování pro Český Slavík Mattoni

Od roku 2001 jsme se podíleli na zpracování výsledků hlasování ankety Český slavík Mattoni.

Zavřít