Johnson & Johnson

Skenování a vytěžování faktur

Společnost scanservice a.s. byla v roce 2006 v rámci výběrového řízení vybrána pro mezinárodní globální finanční centrum Praha Johnson & Johnson Global Business Services s.r.o. (JNJ GBS) jako Business Process Outsourcing (BPO)  partner pro skenování finančních dokumentů, vytěžování dat a jejich přenos do SAP systému. Finanční dokumenty zahrnují typ faktura a doklady související (např. upomínka, dodací list, výpis z účtu). JNJ GBS finanční centrum s více než 300 zaměstnanci zpracovává doklady pro region EMEA a Severní Ameriku. Centrum poskytuje své služby v 33 jazycích.

Již během náročného výběrového řízení scanservice prokázala, že je spolehlivým obchodním partnerem, schopným splnit vysoké požadavky na kvalitu, flexibilitu a bezpečnost. Pracovníci digitalizačního střediska (JNJ Bureau) mají znalosti v oblasti finanční dokumentace a účetnictví stejně jako odpovídající jazykovou vybavenost. V současnosti je zpracováváno více než 1 milión dokumentů ročně ve více než 20 jazycích. scanservice  prochází řadou povinných auditů dle požadavků JNJ GBS.

Český statistický úřad

SLDB 2011 – SČÍTÁNÍ LIDU, BYTŮ A DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Sčítání lidu, domů a bytů patří tradičně celosvětově k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Poslední sčítání v České republice se uskutečnilo na jaře 2011 – rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů organizuje Český statistický úřad.  Akciová společnost scanservice  se zúčastnila jako dodavatel IS Skenování (včetně přípravy, skenování, vytěžování dat a validace) do projektu GDIT – Generální dodavatel informačních technologií pod vedením společnosti Hewlett-Packard. Práce na dodávce IS Skenování probíhaly od června 2010 do září 2011 v několika fázích.

Statistický úřad Slovenské republiky

S0DB 2011 – SČÍTÁNÍ LIDU, BYTŮ A DOMŮ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Stejně jako v ostatních zemích EU proběhlo v roce 2011 i na Slovensku sčítání lidu, domů a bytů. Jednalo se o jeden z nejrozsáhlejších a nejnáročnějších statistických projektů, který přinesl mnoho cenných údajů, jenž nelze jiným způsobem zjistit. Klíčovým kritériem pro statistický úřad byla vysoká kvalita vytěžených dat. Ta musí být taková, aby se dalo s daty pracovat na národní a mezinárodní úrovni minimálně 10 let. Projekt sčítání začal již v roce 2010 a rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. května 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů organizuje Statistický úřad Slovenské republiky. Generálním dodavatelem IT služeb byla společnost IBM, společnost scanservice  byla jedním z hlavních subdodavatelů celého řešení.

Slovenská pošta

Implementace řešení pro zpracování platebních dokladů

Zvyšující se nároky kladené na ruční zpracování platebních dokladů a snaha co nejvíce zproduktivnit celý pracovní proces vedla Slovenskou poštu v roce 2001 k rozhodnutí přistoupit k výběru automatizovaného systému. Byl proveden široce zaměřený průzkum s cílem vybrat moderní a perspektivní řešení, využívající soudobé technologie, které by nahradilo ruční zpracování.

Po výběru možných řešení a po provedení ověřovacích testů byl zvolen systém, který nabídla společnost scanservice. Jedná se o obecný dokumentový portál, v tomto případě s výkonným nástrojem eFlow Integra, určeným pro zpracování strukturovaných dokumentů. Společnost scanservice  provedla nastavení tohoto systému pro zpracování platebních dokladů Slovenské pošty a zkompletovala  systém podle potřeb zákazníka s využitím vlastních softwarových produktů. Pro skenování byly do systému zařazeny nejvýkonější produkční skenery KODAK, které zaručují dlouhodobý bezporuchový provoz a zejména velmi vysokou kvalitu naskenovaných obrazů.

Česká advokátní komora

Zpracování výsledků hlasování do orgánů České advokátní komory

Společnost scanservice a.s. se zúčastnila jako subdodavatel projektu „Zpracování výsledků hlasování do orgánů České advokátní komory“ pod vedením společnosti Konica Minolta.

Cílem projektu bylo zpracování hlasovacích lístků odevzdaných v rámci volby probíhající na 6. sněmu České advokátní komory v říjnu 2013. Předpokládaný počet zpracovávaných lístků byl před volbou 10 000 kusů.

Petice

Zpracování petičních archů pro volbu prezidenta ČR v roce 2013

Společnost scanservice a.s. jako subdodavatel společnosti Hewlett Packard zajišťovala zpracování petičních archů pro volbu prezidenta České republiky v roce 2013.

Projekt podléhal přísným bezpečnostním požadavkům a jeho příprava a vlastní zpracování byly časově omezeny.

Citi Bank

Business Process Outsourcing

Finanční skupina Citi je jednou z největších finančních institucí na světě. Pod jménem City Bank of New York byla založena v roce 1812 v New Yorku a již v roce 1895 se stala největší americkou bankou. Skupina Citi působí ve více než 100 zemích celého světa, zaměstnává téměř 300 000 lidí a poskytuje své bankovní, úvěrové, investiční a další služby více než 200 milionům soukromých a podnikových klientů. V České Republice působí od roku 2008 jako pobočka akciové společnosti Citibank Europe plc. se sídlem v Irsku.

Spolupráce společností citibank a scanservice začala na jaře roku 2008, kdy se banka rozhodla outsourcovat zpracování žádostí o kreditní karty. Pro zpracování žádostí bylo v sídle scanservice zřízeno oddělené „citi“ pracoviště pro splnění vysokých bezpečnostních požadavků. Soolečnost scanservice převzala outsourcing celého obchodního procesu včetně komunikace s pobočkami banky.

Český Slavík Mattoni

Zpracování hlasování pro Český Slavík Mattoni

Společnost scanservice a.s. se od roku 2001 každoročně podílí na zpracování výsledků hlasování ankety Český slavík Mattoni, kterou pořádá agentura Musica Bohemica.

ČESKÝ SLAVÍK MATTONI (www.ceskyslavik.cz) je anketa o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu. Každoročně se těší velké pozornosti fanoušků, čtenářů, posluchačů, diváků, ale také zpěváků, manažerů a osobností hudebního průmyslu. Vyhlašování výsledků ankety patří pravidelně mezi nejsledovanější televizní pořady roku.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS)

Implementace řešení pro projekt Centrální evidence pošty

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS), je renomovanou společností, která poskytuje stavební spoření a hypoteční úvěry.  Společnost scanservice a.s. již v minulosti spolupracovala s Českou spořitelnou na realizaci projektu Digitalizace archivu smluv korporátního bankovnictví a na projektu Digitalizace archivu obchodních případů formou outsourcingu.

Společnost scanservice a.s. nabízí efektivní OCR/ICR/OMR řešení v systémech eFlow Integra a eFlow Freedom izraelské společnosti Top Image Systems.

Bauer Media v.o.s.

Digitalizace časopiseckého archivu

Společnost scanservice a.s. byla vybrána společností BAUER MEDIA v.o.s. pro projekt „Digitalizace časopiseckého archivu“ – předchůdce současného Týdeníku Televize, s cílem převést archiv papírových fotografií, časopiseckých obálek a diapozitivních i negativních fotomateriálů do digitální podoby. Společnost BAUER MEDIA v.o.s. vydává tři desítky časopisů a speciálů a je největším současným vydavatelstvím časopisů v České republice

Vlastní proces digitalizace probíhal od října 2013 do prosince 2014 v prostorách scanservice . Zpracovali jsme téměř 340 000 kusů různých typů obrazových předloh (fotografií, diapozitivů, negativů) a papírových dokumentů (programů, pozvánek, pohlednic, obálek časopisů, fotografií z vývěsek kin tzv. fotosek).

Karlovy Vary

Digitalizace stavebního archivu MMKV

Magistrát města Karlovy Vary realizoval od srpna 2012 do září 2013 projekt „Zajištění přenosu dat a informací v území Statutárního města Karlovy Vary“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07390, který byl financován v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

Hlavním cílem projektu bylo nejen zpřístupnění archivu elektronickou cestou širší veřejnosti a usnadnění získávání podkladů pro stavební řízení, ale i dodání podkladů pro zápis historické části města Karlovy Vary do seznamu památek UNESCO.

Stavební archiv ÚMčP2

Digitalizace stavebního archivu ÚMčP2

Společnost scanservice a.s. byla v lednu 2010 v rámci veřejné zakázky vybrána jako dodavatel digitalizace stavebního archivu ÚMčP2. Digitalizace byla prováděna přímo v sídle zákazníka, aby riziko ztráty nebo poškození dokumentů bylo minimální.  Hlavním důvodem digitalizace bylo zpřístupnění archivu elektronickou cestou širší veřejnosti a usnadnění získávání podkladů pro stavební řízení.

Současně s digitalizací archivu byla prováděna také digitalizace nově vzniklé dokumentace.  Textové části dokumentů různého stáří, kvality, formátů, gramáží a médií byly zpracovány na skenerech Kodak i1420 s plochým ložem velikosti A3 a zpracování výkresové části na velkoplošných skenerech Contex HD5450.  Pro skenování a indexaci byla použita aplikace Kodak Capture Pro.

Židovské muzeum v Praze

Digitalizace archivu Židovského muzea v Praze

Židovské muzeum v Praze spravuje knihovní a archivní fond týkající se judaismu, Židů a jejich historie v Čechách a na Moravě.

Digitalizaci archivu Židovského muzea v Praze provedla společnost scanservice v roce 2010. Archiv obsahoval papírové dokumenty, negativy a fotografie a vzhledem k jejich vysoké historické hodnotě bylo nutné zajistit maximálně pečlivou a ohleduplnou manipulaci.

Moravskoslezský kraj

Digitalizace knižního fondu paměťových institucí Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj vypsal v roce 2012 veřejnou zakázku na digitalizaci knižního fondu paměťových institucí kraje za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu v rámci projektu „e-Government Moravskoslezského kraje“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383. Cílem projektu byla digitalizace historického knižního fondu vztahujícího se k Moravskoslezskému kraji.

Na základě veřejné soutěže byla jako dodavatel vybrána Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., spolu se svým subdodavatelem společností scanservice.

Středočeský kraj

Digitalizace knižního fondu a dokumentů institucí Středočeského kraje

Středočeský kraj vypsal veřejnou zakázku „Digitalizace a ukládání“ na digitalizaci knižního fondu a dokumentů krajských institucí za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Středočeském kraji“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07144.

Na základě veřejné soutěže byla jako dodavatel vybrána Krajským úřadem Středočeského kraje ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., společně se svým subdodavatelem společností scanservice.

Veřejné informační služby knihoven (VISK)

Digitalizace knižního fondu

Společnost scanservice a.s. se v letech 2013 a 2014 podílela na digitalizaci knižního fondu (periodik a monografií, včetně velkoplošných vložených vojenských nákresů a různých typů obrazových příloh) v rámci národního programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) Ministerstva Kultury ČR, konkrétně podprogramu č. 7 (VISK) 7 – Národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius.

Základním cílem programu VISK 7 – Kramerius je, v souladu s koncepcí rozvoje knihoven v České republice, ochrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů z knižního fondu tištěného na kyselý papír, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče.  Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

Ústecký Kraj

Technologické centrum Ústeckého Kraje

Ústecký kraj od 23. 4. 2010 – 31. 7. 2014 realizoval projekt „Rozvoj služeb e-Governmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07230, který byl financován v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Technologického centra, které mělo posílit infrastrukturu Ústeckého kraje pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění interních a externích procesů, transparentnost a modernizaci chodu veřejné správy. Projekt se skládal ze dvou větších celků, a to z Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a samotného Technologického centra Ústeckého kraje (TCÚK).

Fond národního majetku Slovenské republiky

Digitalizace privatizačních projektů „Fondu národního majetku Slovenské republiky“ (FNM SR).

Hlavní náplní Fondu národního majetku Slovenské republiky (FNM SR) je převod majetku státu určeného k privatizaci na nestátní subjekty. V jeho archivech je uloženo více než 2000 privatizačních projektů.

scanservice vyhrála na podzim 2013 výběrové řízení na digitalizaci uložených privatizačních projektů a realizovala spolu se svými subdodavateli v období 11/2013 – 10/2014 digitalizační zakázku vč. vytvoření datového centra.

Středočeský kraj

Digitalizace knižního fondu a dokumentů institucí Středočeského kraje

Středočeský kraj vypsal veřejnou zakázku „Digitalizace a ukládání“ na digitalizaci knižního fondu a dokumentů krajských institucí za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Středočeském kraji“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07144.

Na základě veřejné soutěže byla jako dodavatel vybrána Krajským úřadem Středočeského kraje ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., společně se svým subdodavatelem společností scanservice.

Wüstenrot

Implementace řešení pro digitalizaci příchozích dokumentů

Společnost Wüstenrot působí na českém trhu od roku 1993. Dnes je významnou finanční skupinou s rozsáhlou obchodní sítí finančních poradců. V roce 2011 a 2012 byla vyhlášena „Stavební spořitelnou roku“. Společnost scanservice již v minulosti spolupracovala s Wüstenrot na realizaci projektu Digitalizace smluvní dokumentace.

scanservice zajistila v roce 2011 kompletní dodávku HW i OCR řešení pro digitalizaci příchozích dokumentů jednotlivých subjektů společnosti Wüstenrot. V tomto projektu zpracováváme přibližně 150 různých typů dokumentů.

KDJ Vysočina

Dodávka knižního skeneru pro KDJ kraje Vysočina

Společnost scanservice a.s. se podílela na začátku roku 2012 na dodávce pro veřejnou zakázku Kraje Vysočina „Digitalizace a ukládání“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07161, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Pro část zakázky Pořízení Krajské digitalizační jednotky (KDJ) byl dodán do Havlíčkova Brodu velkokapacitní knižní robotický skener DL-mini-c, skenovací software HMI a software Page Improver pro zpracování a úpravu obrazu od švýcarského výrobce 4DigitalBooks, součástí implementace skeneru bylo i zaškolení pracovníků Kraje přímo pracovníky 4DigitalBooks a předání technické a uživatelské dokumentace.

Zavřít