Ostatní skenery (velkoformátové, foto a mikrofišové skenery)

Ať už se jedná o velkoformátové dokumenty, fotografie nebo mikrofiše, společnost scanservice a.s. nabízí řešení, která vyhoví vašim požadavkům. Zkušení operátoři a špičková zařízení jsou zárukou, že váš projekt splní vaše očekávání.

Kompletní dodávky

V rámci kompletní dodávky řešení dodává společnost scanservice a.s. zákazníkům kromě celého portfolia dokumentových skenerů Kodak a knižních skenerů 4DigitalBooks také špičkové velkoformátové skenery Contex a mikrofišové skenery Imagelink. Potřebujete-li více informací, neváhejte a kontaktujte nás.

Kvalita je naší prioritou

Každý projekt začíná pečlivým plánováním, aby společnost scanservice a.s. zjistila specifické požadavky každého jednotlivého projektu a udržela tak vysoký stupeň přesnosti v celém projektu. Dokonce i ty nejnáročnější originály nejsou pro zkušený personál společnosti scanservice a.s. překážkou.

Společnost scanservice a.s. je dodavatelem komplexních technologií pro digitalizaci dokumentů, knih a jiných speciálních formátů a nabízí široké spektrum hardwarových a softwarových produktů včetně zabezpečení následné udržitelnosti projektu.

Pracovníci společnosti scanservice a.s. mohou využívat dlouholetých zkušeností z digitalizačních projektů. Na základě analýzy společnost scanservice a.s. vybere optimální řešení pro konkrétní případ, nastaví procesy, zajistí potřebný hardware a software, provede kompletní instalaci, případně napojení na software třetích stran, zaškolí obsluhu a v neposlední řadě bude do budoucna poskytovat odborný servis a rozvoj řešení v dohodnutých parametrech (SLA).

Zavřít
Porovnat