Kdo jsme?

Jsme největší českou firmou, která se zabývá digitalizací dokumentů. S myšlenkou kanceláře bez papírů jsme přišli už v roce 1998. Od svého založení nabízíme služby zpracování dokumentů formou outsourcingu a dodáváme systémy pro zpracování dokumentů. Mezi naše klinety patří přední české a zahraniční společnosti i státní správa a samospráva.

Čerpáme ze zkušeností, ale jdeme s dobou. Své služby neustále zdokonalujeme. Jsme hrdí na to, že naše společnost splňuje a v mnohém překračuje požadavky norem ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, ISO 14001:2004 a ISO 20000-1:2011, pro které je již mnoho let certifikována. U nás jsou vaše dokumenty v naprostém bezpečí. Požadavky norem jsou propojeny do Integrovaného systému řízení, jehož politika je k dispozici v sekci Povinně zveřejňované údaje.

Od roku 2003 se společnost scanservice a.s. umisťuje v prestižním žebříčku firem „Českých 100 nejlepších“. Svým zákazníkům šetříme náklady a čas. Naše řešení umožňují vašim zaměstnancům efektivní využití pracovní doby.

Jak to děláme?

Své provozy neustále modernizujeme. Obnovujeme a rozšiřuje portfolio nabízených řešení. Udržujeme bezpečnost a kvalitu svých služeb na nejvyšší možné úrovni. Nyní se zabýváme především kompletní digitalizací, vytěžováním a následným zpracováním :

  • obchodních a jiných dokumentů volných i vázaných,
  • formulářů,
  • účetních dokumentů,
  • knih, časopisů a jiných periodik,
  • map, stavebních výkresů,
  • nestandardních formátů.

Vedení společnosti

Renata Telínová
předsedkyně představenstva
generální ředitelka
Ing. Milan Zajíček
člen představenstva
ředitel pro strategický rozvoj
Kateřina Švehlová
předsedkyně dozorčí rady
finanční ředitelka
Romana Šmejkalová
ředitelka professional services
a představitelka managementu pro ISŘ

Základní údaje o společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11425. Logo i název scanservice je registrovaná ochranná známka společnosti scanservice a.s.

Datum zápisu: 24. února 1998
Obchodní firma: scanservice a.s.
Sídlo: Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9
Identifikační číslo: 25648101
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 2 000 000,- Kč (splaceno 100%)

 

Předmět podnikání:

  • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

Představenstvo společnosti uveřejňuje rozhodnutí valné hromady společnosti o přeměně podoby akcií na zaknihované: Mění se podoba všech akcií společnosti č. 01 až 20 z dosavadní listinné podoby akcií na jméno na novou zaknihovanou podobu akcií na jméno. Veškeré akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. Mění se článek 7 “Akcie společnosti” odstavec 1 stanov společnosti tak, že článek 7 odstavec 1 zní: Základní kapitál je rozdělen na 20 kusů (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě jedno sto tisíc korun českých (100.000,- Kč) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet (20).  Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.

Společnost oznamuje akcionářům lhůtu, ve které je akcionář povinen akcie odevzdat společnosti: Tato lhůta činí dva měsíce ode dne zveřejnění oznámení o rozhodnutí valné hromady společnosti o přeměně podoby akcií na zaknihované v Obchodním věstníku.

Zavřít