Kdo jsme?

Akciová společnost scanservice byla založena v únoru 1998. Je největší českou firmou zabývající se digitalizací dokumentů, která od svého založení nabízí služby zpracování dokumentů formou outsourcingu a dodává systémy pro zpracování dokumentů předním českým a zahraničním společnostem i státní správě a samosprávě.

V současné době scanservice a.s. zažívá boom především díky tlaku trhu na zvyšování efektivity, kvality a snižování nákladů na provoz. Společnost splňuje a v mnohém překračuje požadavky norem ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, ISO 14001:2004 a ISO 20000-1:2011, pro které je již mnoho let certifikována. Požadavky norem jsou propojeny do Integrovaného systému řízení, jehož politika je k dispozici v sekci Povinně zveřejňované údaje.

Od roku 2003 se společnost scanservice a.s. umisťuje v prestižním žebříčku firem „Českých 100 nejlepších“ – v roce 2015 již na 30. místě.

Jak to děláme?

Společnost scanservice každým rokem investuje značné prostředky do modernizace svých provozů a neustále obnovuje a rozšiřuje portfolio nabízených řešení. Udržuje bezpečnost a kvalitu svých službeb na vysoké úrovni. Nyní se zabývá především kompletní digitalizací, vytěžováním a následným zpracováním:

  • obchodních a jiných dokumentů volných i vázaných
  • formulářů
  • účetních dokumentů
  • knih, časopisů a jiných periodik
  • map, stavebních výkresů
  • nestandardních formátů

Vedení společnosti

Renata Telínová
předsedkyně představenstva
generální ředitelka
Ing. Milan Zajíček
člen představenstva
ředitel pro strategický rozvoj
Kateřina Švehlová
předsedkyně dozorčí rady
finanční ředitelka
Romana Šmejkalová
ředitelka professional services
a představitelka managementu pro ISŘ

Základní údaje o společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11425. Logo i název scanservice je registrovaná ochranná známka společnosti scanservice a.s.

Datum zápisu: 24. února 1998
Obchodní firma: scanservice a.s.
Sídlo: Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9
Identifikační číslo: 25648101
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 2 000 000,- Kč (splaceno 100%)

 

Předmět podnikání:

  • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

Představenstvo společnosti uveřejňuje rozhodnutí valné hromady společnosti o přeměně podoby akcií na zaknihované: Mění se podoba všech akcií společnosti č. 01 až 20 z dosavadní listinné podoby akcií na jméno na novou zaknihovanou podobu akcií na jméno. Veškeré akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. Mění se článek 7 “Akcie společnosti” odstavec 1 stanov společnosti tak, že článek 7 odstavec 1 zní: Základní kapitál je rozdělen na 20 kusů (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě jedno sto tisíc korun českých (100.000,- Kč) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet (20).  Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.

Společnost oznamuje akcionářům lhůtu, ve které je akcionář povinen akcie odevzdat společnosti: Tato lhůta činí dva měsíce ode dne zveřejnění oznámení o rozhodnutí valné hromady společnosti o přeměně podoby akcií na zaknihované v Obchodním věstníku.

Zavřít