V současném náročném IT prostředí je prvořadým úkolem naší společnosti zajistit kvalitní a spolehlivé servisní zabezpečení instalovaných zařízení. Společnost scanservice a.s. je autorizovaným a certifikovaným servisním centrem pro dokumentové skenery různých značek pro Českou a Slovenskou republiku.

Tato autorizace znamená především povinnost dodržovat velmi přísná pravidla výrobců dokumentových skenerů týkající se reakčních časů na vyžádání servisního zásahu, množství servisních techniků na počet instalovaných zařízení a rozsah jejich vyškolení, ale i množství náhradních dílů a spotřebního materiálu pro instalovaná zařízení.

O veškerých servisních zásazích vede společnost scanservice a.s. podrobné záznamy, které jsou v případě, že o to zákazník požádá, předkládány k nahlédnutí.

V březnu 2014 předala společnost DICOM veškeré On-site PlusPac servisní smlouvy v České a Slovenské republice společnosti scanservice a.s.

On-site servisní podporu pro skenery nově zakoupené od společnosti DICOM bude nadále také poskytovat společnost scanservice a.s.

Zavřít