Business Process Outsourcing

Třídění, digitalizace a evidence dokumentace

Od roku 2014 poskytujeme Komerční bance služby našeho DigiCentra formou Business Process Outsourcingu (BPO). Zajišťujeme třídění, digitalizaci, evidenci, uložení a správy dokumentace jedné z agend Komerční banky.

Monitorování procesu digitalizace zajišťuje vlastní aplikace ScanLog. Toto řešení eviduje veškeré operace s dokumentem od jeho přijetí, přes naskenování, rozpoznání údajů, jeho export, uložení do archívu až po případnou skartaci. Současně umožňuje vyhledat informace o všech operacích, které byly nad dokumentem provedeny a poskytuje informace o všech osobách, které dokument zpracovávaly, včetně časové náročnosti dílčích operací.

Aplikace ScanLog vyhovuje požadavkům GDPR.

Zavřít