Digitalizace stavebního archivu

V letech 2012 a 2013 jsme se zúčastnili projektu Zajištění přenosu dat a informací v území Statutárního města Karlovy Vary, jehož cílem bylo zpřístupnění archivu elektronickou cestou širší veřejnosti, usnadnění získávání podkladů pro stavební řízení a dodání podkladů pro zápis historické části města Karlovy Vary do seznamu památek UNESCO.

Digitalizaci jsme prováděli přímo v sídle zákazníka, abychom minimalizovali riziko ztráty nebo poškození dokumentů. Struktura dokumentace byla velice rozmanitá a obsahovala dokumenty různého stáří, kvality, formátů, gramáží a médií. Přibližně čtvrtina pocházela z období do 2. světové války.

Skenování textové části probíhalo na skenerech Kodak Alaris i1420 s plochým ložem A3 a aplikací Kodak Capture Pro, skenování výkresové části na velkoplošných skenerech Contex. Pro Indexaci jsme použili vlastní aplikaci ScanIndex.

Během projektu jsme digitalizovali 4,4 mil. stran A4.

Zavřít