Produkt IBM® Datacap pomáhá zefektivnit skenování, rozpoznávání a klasifikaci obchodních dokumentů i získávání důležitých informací z nich. IBM® Datacap podporuje vícekanálové zpracování papírových dokumentů s možností využití skenerů, mobilních zařízení, multifunkčních zařízení nebo faxu. Systém využívá technologii zpracování přirozeného jazyka, textové analýzy a technologie pro postupné učení k automatickému rozpoznání, klasifikaci a extrakci obsahu z polostrukturovaných nebo nestrukturovaných dokumentů. Software může přinést snížení nákladů, poskytnout smysluplné informace a podpořit rychlejší procesy nad naskenovanými dokumenty.

Základní popis
 • Modulární stabilní systém 3-vrstvé platformy klient/server pro digitalizaci a vytěžování různých typů dokumentů, velmi stabilní systém pro rozsáhlá řešení
 • Zahrnuje aplikaci pro mobilní řešení – digitalizace papírových dokumentů v terénu
 • Podpora vícejazyčného prostředí
 • Typy klientů – tlustý klient (nainstalovaný na stanici), tenký klient (přístupný z internetového prohlížeče), používání typů klientů je možné i kombinovat
 • Umožňuje širokou škálu nastavení aplikací dle potřeb zákazníka.
 • Licenční politika je stanovena dle charakteru zakázky nejvýhodněji pro zákazníka (počet uživatelů, dle HW parametrů infrastruktury, případně dle počtu stran)
 • Integrace pomocí SOA – servisně orientovaná architektura
 • Trvalý rozvoj softwarového řešení (kvartální uvolňování Service Packů)
Funkce
 • Vytěžování strukturovaných, polostrukturovaných i nestrukturovaných dokumentů
 • Jednoznačná klasifikace typu dokumentu, vylepšení obrazu, rozpoznání textu, vytěžení požadovaných údajů, automatická validace, možnost lidské kontroly, exportu výstupů, integrovaná možnost anonymizace údajů
 • Rozpoznávání tištěného i strojově psaného písma (OCR), ručně psaného písma (ICR), zakřížkovaných nebo zabarvených polí (OMR) a čárových kódů (1D a 2D)
 • Analýza dokumentů pomocí pochopení obsahu a kontextu
 • Export nejen do systémů pro správu dokumentů
 • Zvýšení přesnosti vytěžení – db vyhledávání, kontrolní součty a jiné validace
Zavřít