Software servis a podpora

Vzhledem k tomu, že v oblasti IT probíhá prudký vývoj, je velmi důležitým faktorem bezproblémového provozu softwarových aplikací otázka jejich vývoje a upgradů. Přitom může jít o zlepšování funkčnosti aplikace, ale také o rozšíření diktované vznikem nových operačních systémů, stejně jako o další změny. Proto společnost scanservice a.s. u všech podporovaných softwarových produktů zajišťuje v rámci softwarového servisu také odpovídající aktualizace softwarových aplikací. V případě potřeby řeší požadavky zákazníka pracovníci společnosti scanservice a.s. ve spolupráci s programátory výrobce dané softwarové aplikace. To je umožněno autorizací pracovníků společnosti scanservice a.s. pro konkrétní SW produkty a také v neposlední řadě tím, že tato spolupráce je dlouhodobá a řada řešení i námětů programátorů společnosti scanservice a.s. byla začleněna do produkčního softwaru při jeho vývoji. Provozní důvody vedou často k potřebě doplnit instalovaný a provozovaný software o další funkce, vlastnosti, rozšířit oblast jeho použitelnosti apod. Je samozřejmé, že společnost scanservice a.s. poskytuje plnou podporu i v těchto případech – od zpracování případové studie nebo technického projektu až po kompletní vývoj softwarové aplikace na zakázku.

NÁVRH SYSTÉMU

Společnost scanservice a.s. navrhne optimální softwarové řešení pro konkrétní podmínky každého zákazníka. Společnost scanservice a.s. vybere a doporučí nejvhodnější software, pracovní postupy, nastavení software a navrhne případná doplnění a úpravy programů tak, aby výsledné řešení nejen vyhovovalo aktuálním potřebám zákazníka, ale také umožňovalo další vývoj v budoucnosti.

Instalace softwaru

Instalace a základní nastavení parametrů patří mezi samozřejmé činnosti, které pracovníci softwarové podpory společnosti scanservice a.s. provádějí a kterým věnují velkou pozornost. Zejména v oblasti digitalizace patří správná instalace mezi základní podmínky úspěšného fungování celého systému, tím více, že jde často o zajištění správné součinnosti hardwarových a softwarových komponentů. Pouze komplexní odzkoušení systému může zabezpečit jeho dlouhodobou bezproblémovou funkčnost.

Programátorské služby

Náš tým zkušených programátorů je zárukou kvalitní podpory všech aplikací v naší nabídce. Kromě speciálních modulů a programů, umožňujících integrovat digitalizační aplikace s informačními systémy a infrastrukturou zákazníka, vyvinuli naši programátoři řadu vlastních aplikací, které nacházejí uplatnění při skenování, vyhledávání v obrazových archivech a podobně.

Školení

Po provedení instalace jsou pracovníci uživatele vyškoleni pro práci a jednotlivé úkony s instalovanými aplikacemi. Rozsah a zaměření školení jsou předem projednány se zákazníkem, odpovídají konkrétním potřebám zákazníka a berou v úvahu odbornost konkrétních pracovníků, kteří budou jednotlivé provozní činnosti zabezpečovat.

Jedná se zejména o:

 • školení správce systému
 • školení administrátora IT a aplikačního SW
 • školení operátorů (skenování, indexace, popřípadě další činnosti)
 • školení uživatelů aplikačního SW
SW PODPORA A ÚDRŽBA

Software dodaný výrobcem včetně podpory:

Společnost scanservice a.s. poskytuje SW podporu a údržbu jménem výrobce zejména pro:

 • opravné patche
 • update
 • upgrade

Pro veškerý software dodaný společností scanservice je poskytována SW podpora formou konzultací prostřednictvím telefonu, faxu nebo e-mailu:

 • řešení závad
 • zálohování funkčních úloh
 • konzultace při tvorbě nových úloh a nastavení systému
 • rozvoj systému

Společnost scanservice a.s. je dodavatelem komplexních technologií pro digitalizaci dokumentů, knih a jiných speciálních formátů a nabízí široké spektrum hardwarových a softwarových produktů včetně zabezpečení následné udržitelnosti projektu.

Pracovníci společnosti scanservice a.s. mohou využívat dlouholetých zkušeností z digitalizačních projektů. Na základě analýzy společnost scanservice a.s. vybere optimální řešení pro konkrétní případ, nastaví procesy, zajistí potřebný hardware a software, provede kompletní instalaci, případně napojení na software třetích stran, zaškolí obsluhu a v neposlední řadě bude v budoucnu poskytovat odborný servis a rozvoj řešení v dohodnutých parametrech (SLA).

Zavřít