• 18. 2. 2018

Dodávka hardware, software a servisní služby

Dokumentové skenery
Společnost scanservice a.s. je autorizovaným distributorem špičkových dokumentových skenerů Kodak (Kodak Alaris Inc.) na území České a Slovenské republiky. Společnost scanservice a.s. disponuje širokou sítí partnerů, přes které je možné skenery zakoupit. Nabídka společnosti scanservice a.s. obsahuje kompletní portfolio, od základních modelů (Kodak i1150 a Kodak i1190), přes desktopové skenery až po vysoce výkonné produkční skenery. Skenery Kodak používá společnost scanservice a.s. při realizaci vlastních digitalizačních projektů a vlastní zkušenosti umožňují vybrat zákazníkům přesně takový model skeneru, který splní jejich požadavky a je vhodný pro danou skladbu a objem dokumentů. Společnost scanservice a.s. je autorizovaným servisem pro skenery Kodak na území ČR a SR.

Skenovací software

Dodávané skenery obsahují základní skenovací aplikaci Kodak Capture Pro Limited Edition pro základní skenovací úlohy. V plné verzi lze software Kodak Capture Pro využít ke skenování složitějších úloh a další následnou práci s obrazem, včetně jeho inteligentní úpravy, OCR, indexace a podobně. Skenovat lze i jinými aplikacemi, prostřednictvím standardní ovladačů TWAIN, ISIS atd. Více o software Kodak Capture Pro

Knižní skenery
Společnost scanservice a.s. zastupuje švýcarského výrobce knižních skenerů, společnost 4DigitalBooks. Jedná se o vysoce kvalitní zařízení určená pro náročné zákazníky. Společnost scanservice a.s. disponuje vlastními vyškolenými techniky, kteří jsou schopni provádět technickou podporu a základní servis. Společnost scanservice a.s. zajišťuje také dodávky náhradních dílů od výrobce. V showroomu společnosti scanservice a.s. mají zákazníci možnost vidět skener DL mini v praxi a vyzkoušet si jej před vlastním nákupem. Více o knižní digitalizaci

Digitalizační software

Pro zpracování naskenovaných obrazů doporučuje společnost scanservice a.s. software Page Improver, specificky vyvinutý software právě pro skenování knižních svazků. Společně s vlastním softwarem Scan4Book je pak možné nabídnout kompletní řešení pro knižní digitalizaci. Více o software pro knižní digitalizaci

 

NABÍZENÉ PRODUKTY

 

DL mini

Automatický knižní skener s možností manuálního režimu skenování až do formátu 2xA3 s výstupním rozlišením až 600dpi. Dodává se ve dvou variantách dle typu použitých kamer a to buď jako DL mini I nebo DL mini C.

scanVpage

Poloautomatický knižní skener pro šetrné skenování díky „V“ tvaru rozevření předlohy je nejrychlejším skenerem ve své třídě (až 800 stran za hodinu) v rozlišení 300, 400, 600 nebo 800 dpi dle typu kamery do formátu 2x A3+, v provedení Jumbo umožňuje skenování až do formátu 2x A2+ a rozlišení do 600 dpi.

Software servis a podpora

Vzhledem k tomu, že v oblasti IT probíhá prudký vývoj, je velmi důležitým faktorem bezproblémového provozu softwarových aplikací otázka jejich vývoje a upgradů. Přitom může jít o zlepšování funkčnosti aplikace, ale také o rozšíření diktované vznikem nových operačních systémů, stejně jako o další změny. Proto společnost scanservice a.s. u všech podporovaných softwarových produktů zajišťuje v rámci softwarového servisu také odpovídající aktualizace softwarových aplikací. V případě potřeby řeší požadavky zákazníka pracovníci společnosti scanservice a.s. ve spolupráci s programátory výrobce dané softwarové aplikace. To je umožněno autorizací pracovníků společnosti scanservice a.s. pro konkrétní SW produkty a také v neposlední řadě tím, že tato spolupráce je dlouhodobá a řada řešení i námětů programátorů společnosti scanservice a.s. byla začleněna do produkčního softwaru při jeho vývoji. Provozní důvody vedou často k potřebě doplnit instalovaný a provozovaný software o další funkce, vlastnosti, rozšířit oblast jeho použitelnosti apod. Je samozřejmé, že společnost scanservice a.s. poskytuje plnou podporu i v těchto případech – od zpracování případové studie nebo technického projektu až po kompletní vývoj softwarové aplikace na zakázku.

NÁVRH SYSTÉMU

Společnost scanservice a.s. navrhne optimální softwarové řešení pro konkrétní podmínky každého zákazníka. Společnost scanservice a.s. vybere a doporučí nejvhodnější software, pracovní postupy, nastavení software a navrhne případná doplnění a úpravy programů tak, aby výsledné řešení nejen vyhovovalo aktuálním potřebám zákazníka, ale také umožňovalo další vývoj v budoucnosti.

Instalace softwaru

Instalace a základní nastavení parametrů patří mezi samozřejmé činnosti, které pracovníci softwarové podpory společnosti scanservice a.s. provádějí a kterým věnují velkou pozornost. Zejména v oblasti digitalizace patří správná instalace mezi základní podmínky úspěšného fungování celého systému, tím více, že jde často o zajištění správné součinnosti hardwarových a softwarových komponentů. Pouze komplexní odzkoušení systému může zabezpečit jeho dlouhodobou bezproblémovou funkčnost.

Programátorské služby

Náš tým zkušených programátorů je zárukou kvalitní podpory všech aplikací v naší nabídce. Kromě speciálních modulů a programů, umožňujících integrovat digitalizační aplikace s informačními systémy a infrastrukturou zákazníka vyvinuli naši programátoři řadu vlastních aplikací, které nacházejí uplatnění při skenování, vyhledávání v obrazových archivech a podobně.

Školení

Po provedení instalace jsou pracovníci uživatele vyškoleni pro práci a jednotlivé úkony s instalovanými aplikacemi. Rozsah a zaměření školení jsou předem projednány se zákazníkem, odpovídají konkrétním potřebám zákazníka a berou v úvahu odbornost konkrétních pracovníků, kteří budou jednotlivé provozní činnosti zabezpečovat.

Jedná se zejména o:

 • školení správce systému
 • školení administrátora IT a aplikačního SW
 • školení operátorů (skenování, indexace, popřípadě další činnosti)
 • školení uživatelů aplikačního SW
SW PODPORA A ÚDRŽBA

Software dodaný výrobcem včetně podpory:

Společnost scanservice a.s. poskytuje SW podporu a údržbu jménem výrobce, zejména pro:

 • opravné patche
 • update
 • upgrade

Pro veškerý software dodaný společností scanservice a.s. poskytuje společnost SW podporu, která zahrnuje podporu ve formě konzultací prostřednictvím telefonu, faxu nebo e-mailu:

 • řešení závad
 • zálohování funkčních úloh
 • konzultace při tvorbě nových úloh a nastavení systému
 • rozvoj systému
Kompletní záruční a pozáruční servis skenerů

V současném náročném IT prostředí je prvořadým úkolem společnosti scanservice a.s. zajistit kvalitní a spolehlivé servisní zabezpečení instalovaných zařízení. Společnost scanservice a.s. je autorizovaným a certifikovaným servisním centrem pro dokumentové skenery různých značek pro Českou a Slovenskou republiku. Tato autorizace znamená především povinnost dodržovat velmi přísná pravidla výrobců dokumentových skenerů týkající se reakčních časů na vyžádání servisního zásahu, množství servisních techniků na počet instalovaných zařízení a hloubku jejich vyškolení, ale i množství náhradních dílů a spotřebního materiálu pro instalovaná zařízení. O veškerých servisních zásazích vede společnost scanservice a.s. podrobné záznamy, které jsou v případě, že o to zákazník požádá, předkládány k nahlédnutí. V březnu 2014 předala společnost DICOM veškeré On-site PlusPac servisní smlouvy v České a Slovenské republice společnosti scanservice a.s. On-site servisní podporu pro skenery nově zakoupené od společnosti DICOM bude nadále také poskytovat společnost scanservice a.s.

Ostatní skenery (velkoformátové, foto a mikrofišové skenery)

Ať už se jedná o velkoformátové dokumenty, fotografie nebo mikrofiše, společnost scanservice a.s. nabízí řešení, která vyhoví vašim požadavkům. Zkušení operátoři a špičková zařízení jsou zárukou, že váš projekt splní vaše očekávání.

Kompletní dodávky

V rámci kompletní dodávky řešení dodává společnost scanservice a.s. zákazníkům kromě celého portfolia dokumentových skenerů Kodak a knižních skenerů 4DigitalBooks také špičkové velkoformátové skenery Contex a mikrofišové skenery Imagelink. Potřebujete-li více informací, neváhejte a kontaktujte nás.

Kvalita je naší prioritou

Každý projekt začíná pečlivým plánováním, aby společnost scanservice a.s. zjistila specifické požadavky každého jednotlivého projektu a udržela tak vysoký stupeň přesnosti v celém projektu. Dokonce i ty nejnáročnější originály nejsou pro zkušený personál společnosti scanservice a.s. překážkou.

Společnost scanservice a.s. je dodavatelem komplexních technologií pro digitalizaci dokumentů, knih a jiných speciálních formátů a nabízí široké spektrum hardwarových a softwarových produktů včetně zabezpečení následné udržitelnosti projektu.

Pracovníci společnosti scanservice a.s. mohou využívat dlouholetých zkušeností z digitalizačních projektů. Na základě analýzy společnost scanservice a.s. vybere optimální řešení pro konkrétní případ, nastaví procesy, zajistí potřebný hardware a software, provede kompletní instalaci, případně napojení na software třetích stran, zaškolí obsluhu a v neposlední řadě bude do budoucna poskytovat odborný servis a rozvoj řešení v dohodnutých parametrech (SLA).

Close