• 18. 2. 2018

Konzultace a analýzy

Vzhledem k tomu, že v oblasti IT probíhá prudký vývoj, je velmi důležitým faktorem bezproblémového provozu softwarových aplikací otázka jejich vývoje a upgradů. Přitom může jít o zlepšování funkčnosti aplikace, ale také o rozšíření diktované vznikem nových operačních systémů, stejně jako o další změny. Proto společnost scanservice a.s. u všech podporovaných softwarových produktů zajišťuje v rámci softwarového servisu také odpovídající aktualizace softwarových aplikací.

V případě potřeby řeší požadavky zákazníka pracovníci společnosti scanservice a.s. ve spolupráci s programátory výrobce dané softwarové aplikace. To je umožněno autorizací pracovníků společnosti scanservice a.s. pro konkrétní SW produkty a také v neposlední řadě tím, že tato spolupráce je dlouhodobá a řada řešení i námětů programátorů společnosti scanservice a.s. byla začleněna do produkčního softwaru při jeho vývoji. Provozní důvody vedou často k potřebě doplnit instalovaný a provozovaný software o další funkce, vlastnosti, rozšířit oblast jeho použitelnosti apod. Je samozřejmé, že společnost scanservice a.s. poskytuje plnou podporu i v těchto případech – od zpracování případové studie nebo technického projektu až po kompletní vývoj softwarové aplikace na zakázku.

NÁVRH SYSTÉMU

Společnost scanservice a.s. nabídne optimální softwarové řešení pro konkrétní podmínky každého zákazníka. Vybere a doporučí nejvhodnější software, pracovní postupy, nastavení software a navrhne případná doplnění a úpravy programů tak, aby výsledné řešení nejen vyhovovalo aktuálním potřebám zákazníka, ale také umožňovalo další vývoj v budoucnosti.

INSTALACE SW

Instalace a základní nastavení parametrů patří mezi samozřejmé činnosti, které pracovníci softwarové podpory společnosti scanservice a.s.  provádějí a kterým věnují velkou pozornost. Zejména v oblasti digitalizace patří správná instalace mezi základní podmínky úspěšného fungování celého systému, tím více, že jde často o zajištění správné součinnosti hardwarových a softwarových komponentů. Pouze komplexní odzkoušení systému může zabezpečit jeho dlouhodobou bezproblémovou funkčnost.

PROGRAMÁTORSKÉ SLUŽBY

Tým zkušených programátorů společnosti scanservice a.s. je zárukou kvalitní podpory všech aplikací v nabídce. Kromě speciálních modulů a programů, umožňujících integrovat digitalizační aplikace s informačními systémy a infrastrukturou zákazníka vyvinuli programátoři společnosti scanservice a.s. řadu vlastních aplikací, které nacházejí uplatnění při skenování, vyhledávání v obrazových archivech a podobně.

ŠKOLENÍ

Po provedení instalace jsou pracovníci uživatele vyškoleni pro práci a jednotlivé úkony s instalovanými aplikacemi. Rozsah a zaměření školení jsou předem projednány se zákazníkem, odpovídají konkrétním potřebám zákazníka a berou v úvahu odbornost konkrétních pracovníků, kteří budou jednotlivé provozní činnosti zabezpečovat.

Jedná se zejména o:

 • školení správce systému
 • školení administrátora IT a aplikačního SW
 • školení operátorů (skenování, indexace, popřípadě další činnosti)
 • školení uživatelů aplikačního SW
SW PODPORA A ÚDRŽBA

Software dodaný výrobcem včetně podpory:

Společnost scanservice a.s. poskytuje SW podporu a údržbu jménem výrobce, zejména pro:

 • opravné patche
 • update
 • upgrade

Pro veškerý software dodaný společností scanservice a.s. poskytujeme SW podporu, která zahrnuje podporu ve formě konzultací prostřednictvím telefonu, faxu nebo e-mailu:

 • řešení závad
 • zálohování funkčních úloh
 • konzultace při tvorbě nových úloh a nastavení systému
 • rozvoj systému
Close