Inbound Payments Automation

We are proud to represent Serrala on the Czech and Slovak markets, a comprehensive set of FS² solutions for process automation in the entire payment environment. The Order-to-Cash, Procure-to-Pay, and Cash and Treasury, as well as data and document management solutions optimize all processes around inbound and outbound payments and related finance processes. The FS² solution suite is SAP Certified and 100% embedded within your SAP system landscape, whether you use SAP S/4HANA or previous SAP systems such as SAP ECC, to deliver increased process efficiency, payment security, fraud prevention, compliance, transparency and cash visibility. Discover below the individual FS² modules that can be flexibly combined. In combination with the cloud-based solutions Alevate that supports multiple ERP systems you can create a hybrid model that scales to your requirements.

Credit Management
 • Faster credit decision-making with automated risk assessment
 • Customizable scorecards for proactive credit
 • Compliance and risk management and robust analytics
 • KYC (Know your client) functionalities for real-time customer validation
Cash Application
 • Highly flexible and automated cash application processes
 • Machine learning and artificial intelligence lay the foundation for a successful collection process
Collections & Disputes
 • Best practices facilitate the collection process
 • Standardized procedures from complaints to write-offs
 • Solution for exceptional business processes and requirements (automation of deductions, rebates and trade promotions)
Risk & Compliance
 • Compliance with regulatory requirements
 • Ensuring business integrity
 • Screening and monitoring internal processes and sales network
 • Alerts to anomalies and potentially critical issues
Read more →

Hardware Delivery and Support

Hardware delivery and support

Document scanners

We are the authorized distributor and authorized Service Centre of premium Kodak Alaris document scanners in the Czech Republic and Slovakia.

We can offer you a complete portfolio, from basic models, desktop scanners to high-performance production scanners through our wide distribution network. Reliability, speed and flawless operation are the main reasons why we also use Kodak Alaris scanners for our own digitization projects. Our many years of experience will help you choose a scanner that will meet your requirements and can easily handle the structure and volume of your documents.

Scanning software

All supplied scanners include the basic scanning application Kodak Capture Pro Limited Edition for basic scanning tasks. Fast, high-volume scanning, as well as scanning more complex jobs and other subsequent image adjustments, including smart editing, OCR, indexing and so on requires the Kodak Capture Pro Full Version. Of course, you can also scan with other applications, using standard TWAIN drivers, ISIS, etc. More about Kodak Capture Pro

Book scanners

We are proud to represent the Swiss book scanner manufacturer 4DigitalBooks. These high-quality devices are designed for demanding customers. Of course, these scanners also require technical support and basic service, which our trained technicians will be happy to provide.

Digitizing software

The Page Improver software, specifically designed for scanning book volumes, is our recommendation for the processing of scanned images. With the addition of our own Scan4Book application we can then offer you a complete solution for book digitization.

OUR PRODUCTS
DL mini

Automatic book scanner with manual mode for scanning formats up to 2xA3 with output resolution up to 600dpi. It is available in two versions, depending on the type of camera used – Dl mini I or DL mini C.

scanVpage

Semi-automatic book scanner for gentle scanning of the “V” shape opening of the original is the fastest scanner in its class (up to 800 pages per hour) at resolutions of 300, 400, 600 and 800dpi, depending on the camera type up to 2xA3+ format, the Jumbo configuration allows scanning up to 2xA2+ format at resolution 600dpi.

Software service and support

Today’s dynamic IT environment requires almost continuous software application updates. To ensure flawless functionality of all delivered solutions, we provide the latest versions of supported applications that are compatible with current versions of operating systems, virtualization tools, etc. If operational reasons require to supplement the installed and operated software with additional functions or to expand its scope, we offer full support – from compiling a case study or technical project to the complete development of a software application tailored to your current and future needs.

Programming services

A team of experienced programmers guarantees top-quality support for all delivered solutions. In addition to special modules and programs allowing the integration of digitization applications with your information systems and infrastructure, we offer our own range of software applications, which are used throughout the digitization process.

SW Service, support and maintenance

We support all manufacturer provided software with the latest versions of repair patches, updates and upgrades.

Active technical support for troubleshooting, backup of functional tasks, consultations on creating new tasks as well as setting up and developing the system is available for all our own software:

 • servicedesk@scanservice.cz
 • +420 267 009 924
 • Business hours 8/5
 • Response time up to 15 minutes
 • Fix time 4 hours to 5 days depending on the incident category
 • Kodak software trial version
 • IBM Digital Business Automation software (3 months trial)
Complete warranty and post-warranty scanner service

In the current demanding IT environment, our primary task is to ensure top-quality, reliable and secure service for all installed devices. We are the authorized and certified Service Centre for various brands of document scanners for the Czech Republic and Slovakia.

This authorization gives us the responsibility to follow strict rules outlined by the manufacturers. These include response times to service calls, the number of service technicians related to the number of installed devices, their in-depth training, as well as an inventory of consumables for the installed equipment.

Read more →

HW delivery and support

Dodávka hardware, software a servisní služby

Dokumentové skenery
Společnost scanservice a.s. je autorizovaným distributorem špičkových dokumentových skenerů Kodak (Kodak Alaris Inc.) na území České a Slovenské republiky. Společnost scanservice a.s. disponuje širokou sítí partnerů, přes které je možné skenery zakoupit. Nabídka společnosti scanservice a.s. obsahuje kompletní portfolio, od základních modelů (Kodak i1150 a Kodak i1190), přes desktopové skenery až po vysoce výkonné produkční skenery. Skenery Kodak používá společnost scanservice a.s. při realizaci vlastních digitalizačních projektů a vlastní zkušenosti umožňují vybrat zákazníkům přesně takový model skeneru, který splní jejich požadavky a je vhodný pro danou skladbu a objem dokumentů. Společnost scanservice a.s. je autorizovaným servisem pro skenery Kodak na území ČR a SR.

Skenovací software

Dodávané skenery obsahují základní skenovací aplikaci Kodak Capture Pro Limited Edition pro základní skenovací úlohy. V plné verzi lze software Kodak Capture Pro využít ke skenování složitějších úloh a další následnou práci s obrazem, včetně jeho inteligentní úpravy, OCR, indexace a podobně. Skenovat lze i jinými aplikacemi, prostřednictvím standardní ovladačů TWAIN, ISIS atd. Více o software Kodak Capture Pro

Knižní skenery
Společnost scanservice a.s. zastupuje švýcarského výrobce knižních skenerů, společnost 4DigitalBooks. Jedná se o vysoce kvalitní zařízení určená pro náročné zákazníky. Společnost scanservice a.s. disponuje vlastními vyškolenými techniky, kteří jsou schopni provádět technickou podporu a základní servis. Společnost scanservice a.s. zajišťuje také dodávky náhradních dílů od výrobce. V showroomu společnosti scanservice a.s. mají zákazníci možnost vidět skener DL mini v praxi a vyzkoušet si jej před vlastním nákupem. Více o knižní digitalizaci

Digitalizační software

Pro zpracování naskenovaných obrazů doporučuje společnost scanservice a.s. software Page Improver, specificky vyvinutý software právě pro skenování knižních svazků. Společně s vlastním softwarem Scan4Book je pak možné nabídnout kompletní řešení pro knižní digitalizaci. Více o software pro knižní digitalizaci

 

NABÍZENÉ PRODUKTY

 

DL mini

Automatický knižní skener s možností manuálního režimu skenování až do formátu 2xA3 s výstupním rozlišením až 600dpi. Dodává se ve dvou variantách dle typu použitých kamer a to buď jako DL mini I nebo DL mini C.

scanVpage

Poloautomatický knižní skener pro šetrné skenování díky „V“ tvaru rozevření předlohy je nejrychlejším skenerem ve své třídě (až 800 stran za hodinu) v rozlišení 300, 400, 600 nebo 800 dpi dle typu kamery do formátu 2x A3+, v provedení Jumbo umožňuje skenování až do formátu 2x A2+ a rozlišení do 600 dpi.

Software servis a podpora

Vzhledem k tomu, že v oblasti IT probíhá prudký vývoj, je velmi důležitým faktorem bezproblémového provozu softwarových aplikací otázka jejich vývoje a upgradů. Přitom může jít o zlepšování funkčnosti aplikace, ale také o rozšíření diktované vznikem nových operačních systémů, stejně jako o další změny. Proto společnost scanservice a.s. u všech podporovaných softwarových produktů zajišťuje v rámci softwarového servisu také odpovídající aktualizace softwarových aplikací. V případě potřeby řeší požadavky zákazníka pracovníci společnosti scanservice a.s. ve spolupráci s programátory výrobce dané softwarové aplikace. To je umožněno autorizací pracovníků společnosti scanservice a.s. pro konkrétní SW produkty a také v neposlední řadě tím, že tato spolupráce je dlouhodobá a řada řešení i námětů programátorů společnosti scanservice a.s. byla začleněna do produkčního softwaru při jeho vývoji. Provozní důvody vedou často k potřebě doplnit instalovaný a provozovaný software o další funkce, vlastnosti, rozšířit oblast jeho použitelnosti apod. Je samozřejmé, že společnost scanservice a.s. poskytuje plnou podporu i v těchto případech – od zpracování případové studie nebo technického projektu až po kompletní vývoj softwarové aplikace na zakázku.

NÁVRH SYSTÉMU

Společnost scanservice a.s. navrhne optimální softwarové řešení pro konkrétní podmínky každého zákazníka. Společnost scanservice a.s. vybere a doporučí nejvhodnější software, pracovní postupy, nastavení software a navrhne případná doplnění a úpravy programů tak, aby výsledné řešení nejen vyhovovalo aktuálním potřebám zákazníka, ale také umožňovalo další vývoj v budoucnosti.

Instalace softwaru

Instalace a základní nastavení parametrů patří mezi samozřejmé činnosti, které pracovníci softwarové podpory společnosti scanservice a.s. provádějí a kterým věnují velkou pozornost. Zejména v oblasti digitalizace patří správná instalace mezi základní podmínky úspěšného fungování celého systému, tím více, že jde často o zajištění správné součinnosti hardwarových a softwarových komponentů. Pouze komplexní odzkoušení systému může zabezpečit jeho dlouhodobou bezproblémovou funkčnost.

Programátorské služby

Náš tým zkušených programátorů je zárukou kvalitní podpory všech aplikací v naší nabídce. Kromě speciálních modulů a programů, umožňujících integrovat digitalizační aplikace s informačními systémy a infrastrukturou zákazníka vyvinuli naši programátoři řadu vlastních aplikací, které nacházejí uplatnění při skenování, vyhledávání v obrazových archivech a podobně.

Školení

Po provedení instalace jsou pracovníci uživatele vyškoleni pro práci a jednotlivé úkony s instalovanými aplikacemi. Rozsah a zaměření školení jsou předem projednány se zákazníkem, odpovídají konkrétním potřebám zákazníka a berou v úvahu odbornost konkrétních pracovníků, kteří budou jednotlivé provozní činnosti zabezpečovat.

Jedná se zejména o:

 • školení správce systému
 • školení administrátora IT a aplikačního SW
 • školení operátorů (skenování, indexace, popřípadě další činnosti)
 • školení uživatelů aplikačního SW
SW PODPORA A ÚDRŽBA

Software dodaný výrobcem včetně podpory:

Společnost scanservice a.s. poskytuje SW podporu a údržbu jménem výrobce, zejména pro:

 • opravné patche
 • update
 • upgrade

Pro veškerý software dodaný společností scanservice a.s. poskytuje společnost SW podporu, která zahrnuje podporu ve formě konzultací prostřednictvím telefonu, faxu nebo e-mailu:

 • řešení závad
 • zálohování funkčních úloh
 • konzultace při tvorbě nových úloh a nastavení systému
 • rozvoj systému
Kompletní záruční a pozáruční servis skenerů

V současném náročném IT prostředí je prvořadým úkolem společnosti scanservice a.s. zajistit kvalitní a spolehlivé servisní zabezpečení instalovaných zařízení. Společnost scanservice a.s. je autorizovaným a certifikovaným servisním centrem pro dokumentové skenery různých značek pro Českou a Slovenskou republiku. Tato autorizace znamená především povinnost dodržovat velmi přísná pravidla výrobců dokumentových skenerů týkající se reakčních časů na vyžádání servisního zásahu, množství servisních techniků na počet instalovaných zařízení a hloubku jejich vyškolení, ale i množství náhradních dílů a spotřebního materiálu pro instalovaná zařízení. O veškerých servisních zásazích vede společnost scanservice a.s. podrobné záznamy, které jsou v případě, že o to zákazník požádá, předkládány k nahlédnutí. V březnu 2014 předala společnost DICOM veškeré On-site PlusPac servisní smlouvy v České a Slovenské republice společnosti scanservice a.s. On-site servisní podporu pro skenery nově zakoupené od společnosti DICOM bude nadále také poskytovat společnost scanservice a.s.

Ostatní skenery (velkoformátové, foto a mikrofišové skenery)

Ať už se jedná o velkoformátové dokumenty, fotografie nebo mikrofiše, společnost scanservice a.s. nabízí řešení, která vyhoví vašim požadavkům. Zkušení operátoři a špičková zařízení jsou zárukou, že váš projekt splní vaše očekávání.

Kompletní dodávky

V rámci kompletní dodávky řešení dodává společnost scanservice a.s. zákazníkům kromě celého portfolia dokumentových skenerů Kodak a knižních skenerů 4DigitalBooks také špičkové velkoformátové skenery Contex a mikrofišové skenery Imagelink. Potřebujete-li více informací, neváhejte a kontaktujte nás.

Kvalita je naší prioritou

Každý projekt začíná pečlivým plánováním, aby společnost scanservice a.s. zjistila specifické požadavky každého jednotlivého projektu a udržela tak vysoký stupeň přesnosti v celém projektu. Dokonce i ty nejnáročnější originály nejsou pro zkušený personál společnosti scanservice a.s. překážkou.

Společnost scanservice a.s. je dodavatelem komplexních technologií pro digitalizaci dokumentů, knih a jiných speciálních formátů a nabízí široké spektrum hardwarových a softwarových produktů včetně zabezpečení následné udržitelnosti projektu.

Pracovníci společnosti scanservice a.s. mohou využívat dlouholetých zkušeností z digitalizačních projektů. Na základě analýzy společnost scanservice a.s. vybere optimální řešení pro konkrétní případ, nastaví procesy, zajistí potřebný hardware a software, provede kompletní instalaci, případně napojení na software třetích stran, zaškolí obsluhu a v neposlední řadě bude do budoucna poskytovat odborný servis a rozvoj řešení v dohodnutých parametrech (SLA).

Read more →
Close