b6891840f2c12836d3bad5f9c476a64d_194_147_nweFLOW ™ společnosti Top Image Systems nabízí ucelený pohled na podnikové procesy založené na dokumentech a poskytuje jednotnou a velmi robustní platformu pro jejich inteligentní zpracování. Integrovaná a modulární architektura eFLOW je flexibilní a schopná reagovat na měnící se potřeby uživatele. To je také důvod, proč eFLOW mění pohled na trh ECM (Enterprise Content Management) a DMS (Document Management System) řešení.

eFLOW je komplexní řešení pro sběr informací z různých zdrojů (papír, e-mail, datová schránka, mobilní telefon), jejich následné zpracování (třídění, indexace, validace) až po předání do ERP, CRM a dalších systémů. Disponuje konektory do všech významných systémů, ať už se jedná o SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, JD Edwards a jiné. Díky použitým technologiím (.NET) je možné vyvinout konektor do libovolného dalšího systému.

eFlow je SW nástroj pro zpracování strukturovaných, polostrukturovaných a nestrukturovaných dokumentů
Řešení postavená na platformě eFLOW:

eFLOW Digital Mailroom (DMR) – Správa mnoha typů komunikačních kanálů je pro všechny organizace složitý, časově náročný a nákladný úkol. Dopisy zákazníků, faktury, objednávky, životopisy, smlouvy a další dokumenty přicházejí do podniku e-mailem, datovou schránkou, poštou (listinné dokumenty, dopisy) nebo prostřednictvím webu…  DMR nabízí automatizované řešení pro jejich vstup, třídění, klasifikaci (zda se jedná například o fakturu, žádost o změnu adresy, formulář pro založení nového zákazníka atp.) a následné předání do vybraného systému pro další zpracování konkrétní agendy.

eFLOW Invoice – Řešení, které automatizuje vytěžování dat z příchozích faktur, usnadňuje jejich validaci oproti objednávkám, dodacím listům či jiným master datům, umožňuje zavést schvalovací workflow a následně předává data do účetního systému.

eFLOW Invoice for SAP – Řešení, které bylo vyvinuto na základě rozsáhlých zkušeností s nasazováním mohutných systémů na zpracování finančních dokumentů v komplexním prostředí SAP. Jedná se o integrované řešení pro automatické parkování, schvalování a účtování faktur a jakýchkoli jiných dokumentů v rámci SAP.

eFLOW Forms – Systém, který poskytuje  efektivní automatizovaný sběr dat z tištěných i ručně vyplňovaných formulářů. Informace extrahuje, ověřuje jejich správnost a  platnost a posílá je do příslušných podnikových informačních systémů.

eFLOW Mobile Capture – speciální aplikace pro „skenování“ prostřednictvím mobilních telefonů zajistí kvalitní obraz použitelný pro další zpracování a vytěžení údajů v terénu.

Zavřít