Digitalizace stavebního archivu ÚMčP2

V roce 2010 jsme Úřadu městské části Praha 2 dodali řešení na projekt „Digitalizace stavebního archivu“, jehož cílem bylo zpřístupnění archivu širší veřejnosti a usnadnění získávání podkladů pro stavební řízení. Abychom minimalizovali riziko ztráty nebo poškození dokumentů, prováděli jsme digitalizaci přímo v sídle zákazníka.

Struktura archivu byla rozmanitá a zahrnovala dokumentaci budov, liniových staveb, parků a také areálu Vyšehrad. Současně s digitalizací archivu jsme zpracovali i nově vzniklou dokumentaci. Textová i výkresová část obsahovala dokumenty od 19. století do současnosti.

Skenování textové části probíhalo na skenerech Kodak Alaris i1420 s plochým ložem A3 a aplikací Alaris Capture Pro, skenování výkresové části na velkoplošném skeneru Contex. Pro Indexaci jsme použili vlastní aplikaci ScanIndex.

Do konce roku 2013 jsme zpracovali celý archiv, který obsahoval 1,6 mil. stran A4.

Zavřít