Automatizujte proces Purchase2Pay

Zpracování dodavatelských faktur tvoří jeden ze základních interních procesů většiny společností. Naše služby pomáhají tento proces zjednodušit a zefektivnit. Díky individuálnímu přístupu jsme schopni standardní službu rozšířit o další aktivity či upravit tak, aby přesně vyhovovala potřebám našich zákazníků.

Rozumíme vašim potřebám a máme pro ně řešení. Nabízíme zajištění kompletního procesu digitalizace a vytěžení faktur formou služby bez nutnosti zásahu zákazníka do průběhu zpracování. Celý proces zpracování provádějí kvalifikovaní operátoři v zabezpečených prostorách naší společnosti.

Pro společnosti preferující in-house zpracování nabízíme rovněž dodávku řešení pro zpracování faktur.

Pro koho je služba určena?

 • Střední až velké společnosti
 • Centra podnikových služeb
 • Veřejné instituce
 • Kde se zpracovává více než 10 tisíc dodavatelských faktur ročně

Služba zahrnuje tyto oblasti:

 • Příjem papírových dokladů nebo naskenovaných faktur
 • V případě zpracování papírových dokladů jejich přípravu pro skenování a samotné naskenování
 • U služby Standard vytěžování 21 základních údajů z faktur
 • U služby Individual vytěžování podle požadavků zákazníka
 • Předání vytěžených dat ve formátu ISDOC a obrazů v PDF
 • Monitoring a reporting

Proces

A Vstup

 • Email s možností automatického čtení schránky
 • Papírové dokumenty
 • Přenos přes sFTP

V případě potřeby zajistí společnost scanservice a.s. dokumentový skener nebo multifunkční zařízení pro skenování u zákazníka včetně nastavení automatického odesílání dokumentů k dalšímu zpracování.

B Zpracování a kontrola dat

 • Optimalizace obrazu dokumentu
 • Vytěžení dat pomocí různých OCR enginů
 • Kontrola vytěžených dat operátorem

C Předání

 • Výstup odpovídající standardu ISDOC (definovaný výměnný formát daňových dokladů)
 • Předání zpracovaných dokumentů do ERP systémů (SAP, MS Dynamics, Helios a dalších) ve formátu nadefinovaném zákazníkem (xml, csv)
 • Předání přes FTP server na straně zákazníka, příp. na straně společnosti scanservice

Hlavní přínosy

 • Společnost scanservice a.s. vytvoří podmínky pro práci s elektronickými fakturami (schvalovací proces se výrazně zrychlí)
 • Uvolní Vám ruce pro Váš hlavní business
 • Pomůže se zavedením jasných a transparentních pravidel
 • Sníží Vám náklady spojené se zpracováním faktur
 • Garantuje Vám kvalitu výstupů a čas zpracování

Digitalizace a vytěžení faktur formou služby

Základní parametry Služby STANDARD
 • Vstup dokumentů přes email nebo sFTP server
 • Vytěžení 21 údajů*
 • Vytěžení daňové rekapitulace
 • Kontrola proti kmenovým datům o dodavatelích
 • Kontrola formátů a datových typů
 • Export ve formátu ISDOC nebo XML či CSV
 • Kvalita předávaných dat min. 99 %
 • Zpracování českých / slovenských / anglických / německých faktur
 • Průběžný monitoring stavu zpracování jednotlivých faktur
 • Reporting
Rozšiřující parametry Služby INDIVIDUAL
 • Vstup papírových dokumentů a jejich naskenování
 • Vytěžení nestandardních údajů
 • Vytěžení řádkových položek
 • Kontrola proti dalším slovníkům zákazníka
 • Validace proti údajům třetích stran (ARES)
 • Individuální požadavky na systémovou integraci
 • Zpracování ostatních cizojazyčných faktur
 • Kontrola náležitostí daňového dokladu
 • Expresní zpracování do 2 nebo 4 hodin od předání dokumentů
 • Elektronický podpis a časové razítko

* Číslo faktury, Identifikace dodavatele (název, IČ, DIČ, DIČ pro DPH, ulice, číslo, PSČ, město), druh a popis faktury, číslo objednávky, datum (vystavení, splatnosti, DUZP), platební údaje (variabilní symbol, číslo účtu, kód banky, kód měny, celková částka), daňová rekapitulace, číslo původní faktury (v případě dobropisu).

Zavřít