Automatizujte proces Purchase2Pay

Zpracování dodavatelských faktur tvoří jeden ze základních interních procesů většiny společností. Naše služby pomáhají tento proces zjednodušit a zefektivnit. Díky individuálnímu přístupu jsme schopni standardní službu rozšířit či upravit tak, aby přesně splňovala vaše požadavky.

Rozumíme vašim potřebám a máme pro ně řešení. Nabízíme  kompletní proces digitalizace a vytěžení faktur formou služby bez nutnosti vašeho zásahu do průběhu zpracování. Celý proces zpracování provádějí naši kvalifikovaní operátoři v našem zabezpečeném DigiCentru.

Preferujete zpracování in-house?
Máme řešení digitalizace faktur přímo pro Vás.

Kontaktujte nás na sales@scanservice.cz


Klíčové výhody
 • Efektivnější práce s elektronickými fakturami (schvalovací proces se výrazně zrychlí)
 • Získaný čas můžete věnovat důležitějším činnostem
 • Nastavení jasných a transparentních pravidel
 • Nižší náklady spojené se zpracováním faktur
 • Garance kvality výstupů a času zpracování
Služba zahrnuje
 • Příjem papírových dokladů nebo naskenovaných faktur
 • Přípravu papírových dokladů pro skenování a vlastní skenování
 • STANDARD Service – vytěžování 21 základních údajů z faktur
 • INDIVIDUAL Service – vytěžování podle Vašich požadavků
 • Předání vytěžených dat ve formátu ISDOC a obrazů v PDF
 • Monitoring a reporting
Pro koho je služba určena?
 • Střední až velké společnosti
 • Centra sdílených služeb
 • Veřejné instituce
 • Organizace, které zpracovávají více než 10 tisíc dodavatelských faktur ročně
Digitalizace a vytěžení faktur formou služby
STANDARD Service – základní parametry
 • Vstup dokumentů přes e-mail nebo sFTP server
 • Vytěžení 21 údajů*
 • Vytěžení daňové rekapitulace
 • Kontrola s kmenovými daty dodavatele
 • Kontrola formátů a datových typů
 • Export ve formátu ISDOC nebo XML, CSV
 • Kvalita předávaných dat min. 99 %
 • Zpracování českých/slovenských/anglických/německých faktur
 • Průběžný monitoring stavu zpracování jednotlivých faktur
 • Reporting
INDIVIDUAL Service – rozšiřující parametry
 • Vstup papírových dokumentů a jejich naskenování
 • Vytěžení nestandardních údajů
 • Vytěžení řádkových položek
 • Kontrola s vlastními slovníky zákazníka
 • Validace s údaji třetích stran (ARES)
 • Individuální požadavky na systémovou integraci
 • Zpracování faktur v dalších jazycích
 • Kontrola náležitostí daňového dokladu
 • Expresní zpracování do 2 nebo 4 hodin od předání dokumentů
 • Elektronický podpis a časové razítko

* číslo faktury, identifikace dodavatele (název, IČ, DIČ, DIČ pro DPH, ulice, číslo, PSČ, město), druh a popis faktury, číslo objednávky, datum (vystavení, splatnosti, DUZP), platební údaje (variabilní symbol, číslo účtu, kód banky, kód měny, celková částka), daňová rekapitulace, číslo původní faktury (v případě dobropisu).

Zavřít