Společnost scanservice a.s. zajišťuje jednorázovou digitalizaci libovolných archivů včetně pořízení popisných údajů potřebných pro následné uložení a vyhledávání digitalizovaných dokumentů v DMS, CMS nebo jiném úložišti.

Digitalizaci archivu lze provádět v zabezpečených prostorách společnosti scanservice a.s. nebo přímo u zákazníka. V tomto případě společnost scanservice a.s. v prostorách zákazníka vybuduje potřebnou infrastrukturu (skenery, pracovní stanice, server) a poskytne personální zdroje.

Společnost scanservice a.s. dodává pro všechny vlastníky archivů, kteří potřebují uvolnit prostory nebo získat rychlý přístup k uloženým dokumentům. Hlavními zákazníky jsou:

  • banky
  • pojišťovny
  • státní správa
  • samospráva

Další popis služby

Obsah archivu určuje typ skenerů používaných při zpracování. Pro běžné velikosti dokumentů používá společnost scanservice a.s. dokumentové skenery  Kodak, v případě velkých formátů (např. technických nebo stavebních výkresů) se jedná o velkoformátové průtahové skenery. Oba typy skenerů používají aplikaci Kodak Capture Pro. V průběhu skenování probíhá optická kontrola kvality naskenovaných obrazů.

Po naskenování je provedena indexace přímo ve skenovací aplikaci Kodak Capture Pro nebo v aplikaci ScanIndex.

Naskenované dokumenty i vytěžená data předává společnost scanservice a.s. zákazníkovi v požadovaném formátu (PDF/A a XML souborech).

Bezpečnost a kvalita zpracování je pro společnost scanservice a.s. důležitá stejně jako pro své zákazníky, proto společnost nabízí auditní záznam všech kroků zpracování pomocí softwaru ScanLog vyvinutého společností scanservice a.s. Zákazník si může v libovolném okamžiku ověřit, v jaké fázi zpracování se jeho dokumenty nacházejí.

Řízení kvality je součástí každého realizovaného projektu. Specifický plán kvality je sestaven během přípravné fáze projektu a vychází z požadavků zákazníka.

Zavřít