Zajistíme vám digitalizaci libovolných archivů tak, aby uložení a vyhledávání digitalizovaných dokumentů v DMS, CMS nebo jiném úložišti bylo pro vás rychlé a snadné.

Digitalizaci archivu vám můžeme nabídnout ve vlastním zabezpečeném DigiCentru nebo přímo u vás ve firmě. Jediné, co potřebujete, je místnost, do které nainstalujeme potřebnou infrastrukturu (skenery, pracovní stanice, server) a samozřejmě poskytneme i vyškolený personál.

Digitalizaci archivu nabízíme všem organizacím, které potřebují uvolnit archivní prostory nebo získat rychlý přístup k uloženým dokumentům. Toto řešení je velkým přínosem pro:

  • banky
  • pojišťovny
  • státní správu
  • samosprávu

 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás na sales@scanservice.cz

Obsah archivu určuje typ skenerů, které používáme při zpracování. Pro běžné velikosti dokumentů to jsou dokumentové skenery Kodak Alaris. Pro velké formáty (technické nebo stavební výkresy) volíme velkoformátové průtahové skenery. Oba typy skenerů používají skenovací aplikaci Kodak Capture Pro a kvalitu naskenovaných obrazů kontrolujeme během celého procesu zpracování.

Následuje indexace přímo ve skenovací aplikaci Kodak Capture Pro nebo v naší vlastní aplikaci ScanIndex.

Naskenované dokumenty i vytěžená data vám předáme v požadovaném formátu (PDF/A a XML).

Bezpečnost a kvalita zpracování je pro nás stejně důležitá jako pro vás. Na důkaz toho nabízíme auditní záznam všech kroků zpracování pomocí vlastní aplikace ScanLog. Můžete si v libovolném okamžiku ověřit, v jaké fázi zpracování se vaše dokumenty nacházejí.

Řízení kvality je nedílnou součástí každého realizovaného projektu. Během přípravné fáze projektu sestavíme specifický plán kvality, který vychází z vašich požadavků.

Zavřít