Efektivní proces vymáhání pohledávek, řešení sporných operací a budování loajality zákazníků

Velmi obtížným úkolem je zachovat dobré obchodní vztahy se zákazníkem a přitom vědět, že má špatnou platební morálku. Nejlepší způsob, jak úspěšně zajistit uhrazení pohledávky v prodlení a přitom si zachovat spokojeného zákazníka, je mít jasnou a standardizovanou vymáhací strategii založenou na postupech, které se osvědčily v mnoha organizacích a na mnoha trzích, a zároveň zohlednit rozdíly týkající se procesů v hrazení pohledávek v různých regionech a odvětvích. Bez ohledu na zvolenou strategii, ať už se jedná o interní správu pohledávek, sdílené služby, spolupráci s externími poskytovateli služeb, nebo faktoring, je konečný cíl vždy stejný: snížit nevyrovnané zůstatky (DSO), minimalizovat riziko nezaplacení a optimalizovat váš provozní kapitál.

Řešení Serrala Collections & Disputes vás podpoří při úspěšné realizaci vaší pohledávkové politiky. A to díky osvědčeným procesům a digitalizaci všech vašich obchodních operací souvisejících s pohledávkami pomocí integrované robotizace (RPA). Jsme jediným poskytovatelem, který pokrývá celý proces správy pohledávek, včetně upomínek, reklamací a odpočtů, právního vymáhání pohledávek, outsourcingu a faktoringu. A právě to vám umožňuje aplikovat takovou pohledávkovou strategii, která nejlépe odpovídá vašemu podnikání.

Zavřít