Business Process Outsourcing (BPO)

Clearstream Operations Prague s.r.o. je mezinárodní centrální depozitář cenných papírů (ICSD), a je součástí Deutsche Börse Group se sídlem v Lucemburku a s 10 pobočkami na celém světě. Poskytuje post-tradovou infrastrukturu pro trh eurobondů a služby pro obchodníky s cennými papíry na 52 obchodních trzích celého světa.

Zákazníky Clearstreamu je přibližně 2 500 finančních institucí ve více než 110 zemích. Mezi jeho služby patří vydávání, vypořádávání a úschova cenných papírů, stejně jako služby pro investiční fondy a globální financování cenných papírů. Clearstream spravuje aktiva v hodnotě téměř 11 bilionů €, čímž je jednou z největších světových firem zabývajících se vypořádáním a správou domácích i mezinárodních cenných papírů.

V rámci BPO zajišťujeme komplexní služby digitalizace dokumentů pro všechna evropská i mimoevropská obchodní oddělení Clearstreamu. Tato oddělení využívají řešení digitalizace a archivace implementovaná ve všech pobočkách Deutsche Börse Group.

Poskytnuté řešení zahrnuje vysoce výkonnou skenovací technologii Kodak Alaris a zajištění týmu kvalifikovaných operátorů pro zpracování jednoho až několika tisíc dokumentů denně. Zpracování probíhá přímo v pobočce Clearstreamu za dodržení všech přísných interních bezpečnostních pravidel.

Od února 2020 zpracováváme rovněž HR dokumentaci formou neskenované archivace.  Stejně tak pro Clearstream skenujeme a archivujeme faktury společnosti CLS.

V současné době spolupracujeme na projektu Paperless Office.

Zavřít