Dne 11. června 2020 došlo ke slavnostnímu předání symbolického šeku speciální finanční sbírky, kterou uspořádala Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) pro České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). Sbírka byla vyhlášena na začátku dubna a do konce května se podařilo komoře vybrat 607 000 Kč. Poskytnutý dar bude použit na projekt improvizovaných celoobličejových masek pro lékaře v první linii, na němž ČVUT spolupracuje s pracovní skupinou COVID19CZ.

scanservice a.s. sbírku finančně podpořila a zařadila se mezi nejvýznamnější dárce.

Rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček přijal dar a rekapituloval projekty, do nichž byli zapojeni odborníci z ČVUT a které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s pandemií COVID-19.
Připomněl plicní ventilátor CoroVent, který na konci dubna začala v rámci licence ČVUT sériově vyrábět třebíčská společnost MICo Group a kterému se daří i na evropském poli.

Zavřít