Business Process Outsourcing (BPO) znamená vyčlenění podpůrných nebo vedlejších činností organizace externímu dodavateli s cílem snížit náklady a zvýšit efektivitu.

Nabídneme vám digitalizaci a vytěžování všech typů příchozích dokumentů (faktury, dodací listy, smlouvy, formuláře) libovolných velikostí a téměř v jakémkoli jazyce.

Pokud vás trápí velké množství dokumentů, bojujete s jejich evidencí a hledání v nich pro vás představuje nadlidský úkon, pak BPO je právě pro vás!

Zpracování velkého objemu faktur, účetních dokumentů a smluv, obvykle v papírové podobě je neefektivní a časově náročné. Zákony nebo interní předpisy stanovují pravidla, podle kterých je nutné uchovávat velké množství papírové dokumentace. Uložení, systém uchovávání i evidenci těchto dokumentů uděláme za vás a manuální zadávání dat z nově příchozích dokumentů do firemních systémů ERP, CRM apod. se pro vás stane minulostí. Stejně tak pro vás zajistíme kompletní digitalizaci archivů nebo archivaci digitalizovaných dokumentů.

Klíčové výhody
  • Úspora času a nákladů
  • Efektivnější řízení zdrojů
Klíčové výhody
  • Kvalitnější a rychlejší služby zákazníkům
  • Flexibilita a škálovatelnost
FAQ – Nejčastější dotazy
Jsou naše dokumenty během zpracování dostatečně zabezpečené?

U nás stoprocentně! Fyzickou a IT bezpečnost zajišťujeme schválenými a implementovanými procesy a směrnicemi. Jsme držitelem certifikátů ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 20000 a řízení bezpečnosti provádíme v souladu s těmito normami. Velký důraz klademe na ochranu osobních údajů a implementaci procesů souvisejících s GDPR.

Ale my nejsme schopni relevantně posoudit množství a strukturu dokumentace?

Žádný problém! Kontaktujte nás na sales@scanservice.cz a naši odborní konzultanti zodpoví všechny vaše otázky, případně navrhnou analýzu celkového procesu digitalizace.

Originální dokument, který se právě nachází v procesu digitalizace potřebuji ještě dnes. Je to možné?

Samozřejmě! Na základě vašich specifikací dokument vyhledáme, přednostně naskenujeme a zakryptovaný zašleme na definované adresy nebo umístíme na bezpečné úložiště. Originální dokument vám zašleme důvěryhodným kurýrem na místo určení. Součástí této služby je i možnost urgentního vyhledání, zpracování a předání dokumentů.

Zavřít