Od svého založení usilujeme o maximální kvalitu a bezpečnost poskytovaných služeb. Zárukou kvality a informační bezpečnosti jsou každoroční prověrky v rámci dohledových a recertifikačních auditů. Pokud požadujete, aby dodržování bezpečnosti zpracování dat prověřil váš vlastní auditní orgán, vyjdeme vám vstříc.

Jsme držiteli ISO certifikátů

Řízení kvality je nedílnou součástí každého realizovaného projektu. Během přípravné fáze projektu sestavíme specifický plán kvality, který vychází z Vašich požadavků a zahrnuje:

  • převzetí dokumentace
  • přípravu
  • skenování
  • vytěžování a indexaci
  • finalizaci
  • předání dat a dokumentů

Během realizace zakázky využíváme metodiku PRINCE pro projektové řízení a agilní metodiku SCRUM pro vlastní vývoj.

Zavřít