Od svého založení společnost scanservice usiluje o maximální kvalitu a bezpečnost poskytovaných služeb, dva základní předpoklady pro zpracování dokladů finančních institucí. Kvalita i informační bezpečnost jsou každoročně prověřovány v rámci dohledových a recertifikačních auditů. V případě, že zákazník požaduje, aby dodržování bezpečnosti zpracování dat prověřil jeho vlastní auditní orgán, jsme schopni tento požadavek umožnit.

Jsme držiteli ISO certifikátů
Společnost scanservice bezpečnost řeší na následujících úrovních:

 

 • Fyzické
  • prostory rozdělené do bezpečnostních zón, chráněné pomocí EZS a kamerového systému
  • EZS vyveden na pult centrální ochrany s dohledem 7 x 24
  • přístup do jednotlivých zón pouze povolaným osobám
  • přístup návštěvám do zpracovatelských provozů je přísně zakázán
 • Systémové
  • primární a záložní datové centrum
  • zdvojené připojení k internetu
  • řízený přístup k systémům a aplikacím
  • logování a monitorování (nasazen dohledový systém)
 • Organizační
  • všechny procesy jsou dokumentovány
  • zaveden Incident Management
  • zaveden Change Management a Problem Management
  • oddělený vývoj, testování a provoz
 • Personální
  • prověřování pracovníků před nástupem
  • školení bezpečnosti
  • školení o ochraně osobních údajů a ochraně důvěrných informací při zpracování dokumentů zákazníků
Součástí každého realizovaného projektu je řízení kvality. Specifický plán kvality se sestaví během přípravné fáze projektu a vychází z požadavků zákazníka. Kvalita je řízena ve fázích:
 • přebírání dokumentace
 • přípravy
 • skenování
 • vytěžování a indexace
 • finalizace
 • předávání dat a dokumentů
Při realizaci a běhu zakázky využíváme…
 • Z hlediska projektového řízení  metodiku PRINCE
 • Pro vývoj agilní metodiku SCRUM
Zavřít