V letech 2013 a 2014 jsme spolupracovali se společností BAUER MEDIA v.o.s. na projektu Digitalizace časopiseckého archivu – předchůdce současného Týdeníku Televize. Cílem bylo převést archiv papírových fotografií, časopiseckých obálek a diapozitivních i negativních fotomateriálů do digitální podoby.

Během toho projektu jsme na dokumentových skenerech Kodak Alaris a grafických skenerech Epson zpracovali téměř 340 000 kusů různých typů obrazových předloh (fotografií, diapozitivů, negativů) a papírových dokumentů (programů, pozvánek, pohlednic, obálek časopisů, fotografií z vývěsek kin tzv. fotosek).

Speciálním požadavkem klienta bylo sjednotit výstupní velikosti jednotlivých formátů a současně zachovat takové rozlišení, které umožní okamžité použití v grafické přípravě pro tisk.

Výsledkem naší spolupráce byl nejen nový digitální archiv, ale i roztříděný a přehledně označený archiv původních materiálů.

Zavřít