Kodak Asset Management Software

umožňuje správcům systému získat ucelený přehled o instalovaných skenerech Kodak Alaris. Veškeré kroky lze provádět z centralizovaného ovládacího panelu, který je přístupný ve webovém prohlížeči. Systém sleduje skenery připojené do sítě, nepřetržitě sbírá informace o jejich stavu a ukládá je do Microsoft SQL databáze.

Klíčové výhody
  • Hromadná aktualizace v daném čase. Správce připraví aktualizaci softwaru a naplánuje čas aktualizace. Systém už pak vše provede sám.
  • Jednoduchý přehled o skenerech. Správce má přehled o tom, ke kterému PC je daný skener připojený.
  • Automatické sledování stavu spotřebního materiálu. Systém včas informuje o nutné profylaxi.
  • Log skeneru. Detailní informace o historii skeneru.
Podporované skenery

Alaris E1025
Alaris E1035
Alaris s2050/s2070
Alaris S2060w/S2080W (USB)
KODAK i30
KODAK i40
KODAK i600 Series
KODAK i700 Series
KODAK SCANMATE i900 Series
KODAK SCANMATE i1100 Series

KODAK SCANMATE i11xxWN Series (USB)
KODAK i1200 Plus Series
KODAK i1300 Plus Series
KODAK i1400 Series
KODAK i1800 Series
KODAK i2000 Series
KODAK i2900
KODAK i3000 Series
KODAK i4000 Series
KODAK i5000 Series

Zavřít