logo AbbyyABBYY je přední poskytovatel softwaru na konverzi dokumentů, vytěžování dat a jazykového softwaru. Klíčové oblasti výzkumu a vývoje společnosti ABBYY zahrnují technologie rozpoznávání a aplikované lingvistiky.

Technologie a produkty rozpoznávání ABBYY pomáhají uživatelům efektivně spravovat rostoucí množství informací. Výkonné nástroje ABBYY podporují automatické získávání dat, jejich zpracování a následné ukládání hodnotných informací. Rozpoznávání a vytěžování dat nejen šetří čas a námahu běžně vynakládanou na přístup k datům, ale také představují nové možnosti získávání informací novými a efektivnějšími způsoby.

Extrakce dat z mnoha zdrojů

Bez ohledu na formát, objem či kanál jsou všechny příchozí dokumenty zpracovány přímo na místě. Není již nutno předávat dokumenty osobně a přeposílat je.

Ověřování a kontrola dat

Po přijetí se důležitá data automaticky ověřují s ohledem na přesnost a dodržování požadavků. Doplňkové automatické kontroly pomáhají předcházet výskytu nevalidních dat.

Třídění dokumentů na více úrovních

Přijaté dokumenty jsou automaticky tříděny na základě jejich rozvržení a obsahu. Není již nutno provádět třídění a označování dokumentů ručně.

Viditelnost dat a procesů

Nástroje pro monitorování a hlášení o klíčových parametrech  (zdrojích, výkonnosti a přesnosti) umožňují průhlednost a předvídatelnost procesu.

Zavřít